Kiemkracht Online Magazine; gratis publiciteit voor uw activiteiten!

Stichting Kiemkracht wil méér doen dan het uitloven van prijzen. Daarvoor is o.a. het Kiemkracht Online Magazine in het leven geroepen, waar berichten over jeugdactiviteiten kosteloos gepubliceerd worden. Het is géén advertentiemedium. Alle informatie op het Online Magazine is gericht op de jongerenactiviteiten zelf.

Kunt u ons voorzien van informatie?
U kunt uw informatie over geplande activiteiten, nieuwsberichten of behaalde resultaten sturen naar info@stichtingkiemkracht.nl

Kiemkracht Online Magazine