Brief aan instellingen voor aanmelding nieuwe kandidaten

Aan personen, verenigingen en instellingen
die activiteiten ontplooien voor jongeren
in de regio de Kempen

Bladel, 10 maart 2014

Geachte heer, mevrouw,

Stichting Kiemkracht wil activiteiten bevorderen die de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen vergroten, in het bijzonder in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Vanuit deze doelstelling reikt de stichting elk jaar de Zilveren Rank uit, een prijs van vijfduizend euro bestemd voor personen of instellingen die op bijzondere wijze bijdragen aan de ontplooiingsmogelijkheden van Kempische kinderen en jongeren.

Vorig jaar ging de prijs naar Speelbos Bladel, een stichting die kinderen via een openbare speelplek in contact brengt met de natuur en met elkaar. In 2012 was de Zilveren Rank voor Kies Kempische Bedrijven (KKB), een project dat jongeren wil interesseren voor technische beroepen.

Ook dit jaar, op 10 oktober, wordt de Zilveren Rank uitgereikt. Over enkele maanden zal het bestuur van stichting Kiemkracht beoordelen wie voor de prijs in aanmerking komt. Dat lukt alleen als er, net als in eerdere jaren, voldoende (en: voldoende gevarieerde) inzendingen zijn.

Daar kunt u een bijdrage aan leveren. U kunt kandidaten aanreiken voor de Zilveren Rank. En wij roepen u op dat ook te doen, want de Kempische jeugdwereld is er bij gebaat wanneer zo veel mogelijk (verschillende) projecten onder de aandacht van de jury worden gebracht.

U kunt uw kandidaat aan ons doorgeven via het aanmeldformulier dat u aantreft op onze website: www.stichtingkiemkracht.nl. Als dit voor u bezwaren oplevert, kunt u een papieren versie van het formulier aanvragen. Bel daarvoor met ons secretariaat, tel. 06-10223765.

Voor alle duidelijkheid: u kunt iemand anders c.q. een andere organisatie aanmelden, maar even goed mag u uzelf aandragen als kandidaat, of de vereniging/stichting waarvoor u zich inzet. Vooral onderwijsorganisaties doen er in dit verband goed aan even wat verder te kijken: is er binnen onze school niet een leerling of student actief (bijvoorbeeld met de vervaardiging van een scriptie) rond een onderwerp waar jongeren in de Kempen profijt van kunnen hebben.

Als ruggensteuntje voor u vermelden wij tot slot de voorwaarden die gelden bij het indienen van een nominatie en de belangrijkste criteria waar de jury zich bij haar beoordeling door laat leiden.

Voorwaarden

Bij het aanmelden van kandidaten voor de Zilveren Rank gelden als voorwaarden:

 • Activiteiten van de persoon of instelling die wordt voorgedragen moeten ten goede komen aan jongeren uit de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en/of Reusel-De Mierden;
 • Ze moeten gericht zijn op jongeren tot ongeveer 25 jaar;
 • De inhoud van voorgedragen projecten c.q. activiteiten moet betrekking hebben op de Kempen, maar de kandidaten zelf hoeven niet in deze regio gevestigd te zijn. Zo kan een Nijmeegse student die een
 • scriptie schrijft over jongeren in de Kempen in aanmerking komen;
 • Alle mogelijke disciplines kunnen voor de prijs in aanmerking komen, zoals cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu, wetenschap en techniek;
 • Voordrachten moeten met behulp van een aanmeldformulier (digitaal of schriftelijk) worden aangeleverd.
 • Inzendingen moeten uiterlijk 1 juni 2014 binnen zijn.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van projecten en activiteiten leggen voor de jury vooral de volgende kenmerken gewicht in de schaal.

 • Originaliteit: aangemelde projecten/activiteiten moeten iets van oorspronkelijkheid tonen, dus liever niet ‘dertien in een dozijn’;
 • Vernieuwing: aangemelde projecten/activiteiten moeten een nieuw licht werpen op de jongerenwereld, dus bij voorkeur geen platgetreden paden;
 • Continuïteit: aangemelde projecten/activiteiten moeten bij voorkeur voor langere tijd ‘doorwerken’, dus liever geen ‘eendagsvliegen’;
 • Stimulerend: aangemelde projecten/activiteiten moeten jongeren zo veel mogelijk aanmoedigen om zelf actief te worden;
 • Meetbaar resultaat: aangemelde projecten/activiteiten moeten bij voorkeur tot een tastbaar resultaat leiden.

Wij hopen dat deze brief de aanzet vormt tot een geslaagde uitreiking van de Zilveren Rank in oktober. De Kempische jeugd zal het waarderen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Kiemkracht,

Wim Wijlaars, voorzitter