Kiemkracht gaat ‘on tour’

Nóg meer kunnen betekenen voor wie zich inzetten voor jongeren in de Kempen. Vanuit dit doel start stichting Kiemkracht een nieuwe activiteit: Kiemkracht on tour. Van eind januari tot medio april 2019 trekt het bestuur langs de vier Kempengemeenten om stimulerende activiteiten voor jongeren zo breed mogelijk te belonen. En: om nog beter in beeld te krijgen op welke manier jongeren(organisaties) in deze regio het beste ondersteund kunnen worden.

Kiemkracht heeft de voorbije jaren een aardige naamsbekendheid opgebouwd. Dat heeft de stichting vooral te danken aan de Zilveren Rank, de jaarlijkse stimuleringsprijs van vijfduizend euro voor personen en instellingen die zich inzetten voor jongeren in de Kempen. Ieder jaar neemt het aantal aanmeldingen voor deze prijs toe. Daar is stichting Kiemkracht blij mee, want het behartigen van jongerenbelangen is haar centrale doel. Daarbij maakt het niet uit om wat voor activiteiten het gaat. Deze kunnen betrekking hebben op cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu of wetenschap en techniek.

Waarom Kiemkracht on tour

In de realisering van genoemde doelstelling kan en moet nog een extra stap worden gezet, is de overtuiging van het Kiemkracht-bestuur. En wel door de stimuleringsmogelijkheden (ook in financiële zin) rechtstreeks bij kandidaten onder de aandacht te brengen. Daarom is Kiemkracht on tour opgezet. Het bestuur bezoekt de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel en Bergeijk om ter plekke te horen waar de behoeften liggen rond de ontwikkelingskansen voor jongeren. En tevens om te bezien in hoeverre Kiemkracht daar een bijdrage aan kan leveren.

De tour gaat op 23 januari 2019 om 20.00 uur van start in gemeenschapshuis Den Herd in Bladel. Daarna volgen:
op 20 februari De Kei in Reusel,
op 20 maart De Muzenval in Eersel en
op 17 april De Kattendans in Bergeijk.

Iedereen is daar van harte welkom!