Bibliotheek De Kempen en ’21st Century skills’

Bibliotheek De Kempen Digitale geletterdheid

Marleen van der Palen, lees-/mediaconsulent bij Bibliotheek De Kempen

“Digitale geletterdheid is een sleutelbegrip
in de bieb van vandaag”

Al generaties lang heeft de bibliotheek een belangrijke rol in het onderwijs. Niet alleen met het oog op (leren) lezen, maar ook voor educatieve informatie, als aanvulling op de lesstof. De tijd dat dit alleen gebeurde door het uitlenen van boeken en andere gedrukte publicaties ligt al lang achter ons.
We spraken erover met Marleen van der Palen. Zij heeft een onderwijs-achtergrond en is bij de bibliotheek De Kempen actief op het gebied van ’21st Century Skills’ voor de jeugd.

“Een van onze belangrijkste en ook leukste activiteiten is het bevorderen van leesplezier bij de jeugd. Dat begint al met het voorlezen, zowel thuis door de ouders of verzorgers, als op school. Leerkrachten kunnen via ons een opleiding volgen tot leescoördinator. Ook daarin ligt het accent op leesplezier en het stimuleren van leerkrachten om samen met kinderen te gaan lezen”.

Bibliotheek De Kempen - Digitale geletterdheid

“Maar een smartphone, tablet of computer is tegenwoordig al minstens zo snel gepakt als een boek. Al op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met de digitale omgeving en allerlei nieuwe begrippen die daarbij horen. En daarin ligt voor de hedendaagse bibliotheken óók een taak.”

Mediawijsheid
“De bibliotheek speelt samen met de scholen een rol in het bijbrengen van de noodzakelijke vaardigheden om digitale informatie goed te gebruiken. Dit noemen we ‘digitale geletterdheid’. Dit begrip is te verdelen in vier onderdelen:
– ICT-basisvaardigheden
– Computational Thinking
– Mediawijsheid
– Informatievaardigheden
Op vooral die laatste twee legt de bibliotheek het accent: mediawijsheid en informatievaardigheden. Het is belangrijk dat kinderen leren hoe zij met digitale apparatuur en programma’s kunnen omgaan. Hoe zij informatie vinden en kunnen checken of die informatie ook correct is.”

Bibliotheek op school
“Mediawijsheid is ook een onderdeel van het concept ‘Bibliotheek op school’. Dit zijn kleinschalige bibliotheken in schoolgebouwen, waarbij het aanbod volledig op de betreffende school is afgestemd. Dat kunnen ook e-books zijn of luisterboeken. We koppelen hier een lees-/mediaconsulent aan, die leerkrachten begeleidt en regelmatig op de school aanwezig is.”

Bibliotheek op school - digitale geletterdheid.

Makersbuzz
“De bibliotheek anno 2018 gaat trouwens nog een heel stuk verder dan het aanbieden van boeken, digitale informatie en het begeleiden van leerkrachten. Onze maatschappelijke functie wordt steeds breder en innovatiever. Persoonlijke ontwikkeling van mensen staat centraal, met name die van kinderen. Een voorbeeld is de ‘Makersbuzz’. Dit is een busje met allerlei materialen en technieken waarmee zowel basis als middelbare scholen worden bezocht om kinderen te interesseren voor het maakonderwijs. Denk aan 3-D printers, robots en andere moderne maakapparatuur.”

De innoverende bibliotheek
Marleen is erg enthousiast over haar coördinerende rol in de transitie die momenteel volop gaande is bij de bibliotheken in deze regio. “We gaan volop mee in het landelijke innovatiebeleid. Daarnaast hebben we ook de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien. Zo verzorgen we allerlei cursussen, workshops en activiteiten voor zowel de jeugd als volwassenen bij onze vestigingen. Kijk maar eens op www.bibliotheekdekempen.nl.”