GOW Welzijnswerk waardeert jonge mantelzorgers

GOW Welzijnswerk organiseert in de Kempen activiteiten voor en voorlichting over jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers zijn jongeren in de leeftijd van 0 tot 24 jaar, die opgroeien met zorg. Eén van de gezinsleden (broertje, zusje, vader, moeder) is chronisch ziek en dit vraagt veel tijd, aandacht en zorg. De jonge mantelzorgers zijn vaak niet in beeld, terwijl ze vaak grote risico’s lopen in hun ontwikkeling. Dit omdat ze vaak op te jonge leeftijd teveel verantwoordelijkheid dragen, niet op school mee kunnen wegens zorgen thuis, niet kunnen afspreken met vriendjes of vriendinnetjes omdat ze zich dan schuldig voelen, enzovoort.
Het GOW Welzijnswerk besteedt aandacht aan deze doelgroep door bewustwording en preventief signaleren, maar ook een stukje (h)erkenning en waardering voor de jongeren zelf.

Via de landelijke organisatie Mezzo kunnen jongeren een online test doen, om erachter te komen of zij mantelzorger zijn.

KLIK HIER VOOR DE TEST

GOW Welzijnswerk De Kempen ontving in 2016 een aanmoedigingsprijs voor het project jonge mantelzorgers, waarbij maandelijks activiteiten  worden georganiseerd om jonge mantelzorgers de nodige ontspanning en afleiding te bieden. Het bedrag – 1000 euro – zal worden besteed aan het maken van een toneelstuk. Binnenkort starten de repetities en in het najaar zal de première plaatsvinden.

Er is inmiddels ook een Jonge Mantelzorgers Facebook-pagina, waar je informatie kunt vinden over activiteiten.