Loek@Talent: op zoek naar talenten van het kind

Op zoek naar talenten van het kind

Loek@Talent is een initiatief van Stichting Loek@You uit Veldhoven.
De doelgroep van Stichting LOEK@YOU zijn kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met een gemiddeld tot hoog IQ waarvoor school geen passend aanbod kan bieden. Het gevolg is dat het kind/de jongere niet tot leren en ontwikkeling komt. Loek@You richt zich op zowel kinderen/jongeren die een korte time-out van school hebben, als op kinderen/jongeren bij de terugkeer naar school. Daarnaast op kinderen/jongeren die (deels ) uitvallen of dreigen uit te vallen van school.
De meest voorkomende redenen waarom een kind thuis komt te zitten zijn psychiatrische problemen, kinderen en jongeren die wachten op opvang of een passend aanbod, gedragsproblemen en thuisproblematiek.
Voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op school óf Kinderen en jongeren die in die uitzonderlijke situatie zitten waarin zij niet mee kunnen doen in het onderwijs, biedt Loek@You de mogelijkheid om te Leren Op Eigen Kracht waarbij Wel-Zijn en ontwikkeling hand in hand gaan.

Met het project Loek@Talent gaat de stichting op zoek naar de talenten van het kind middels talentgericht te werken. Talentgericht werken is een benadering ontwikkeld door sociale professionals die op een ontwikkelingsgerichte manier kijken, denken en handelen, met de focus op het versterken van kennis, bekwaamheden en kwaliteiten van jongeren. Het doel hiervan is om kinderen en jongeren ondersteuning te bieden in het ontdekken van interesses, het proberen van activiteiten en het doorzetten van inspanningen die een positieve invloed hebben op hun maatschappelijke positie, hun culturele ontplooiing en het greep krijgen op de eigen koersbepaling.

http://www.lerenopeigenkracht.nl/