Scholenproject ‘Carnaval Academy’ van CV De Muggezifters

Sinds het schooljaar 2015-2016 is CV de Muggezifters een scholenproject gestart voor al de basisscholen van Bladel.
Het scholenproject genaamd “Carnavals Academy” leert de kinderen van de basisschool over het cultureel erfgoed van het Carnaval vieren.

De kinderen van groep 4 zullen 2 gastlessen verzorgd krijgen vanuit de carnavalsvereniging. De eerste gastles gaat over optochten. Vorst Stefan Veroude (zeer bekend met optochten) geeft uitleg over het fenomeen optochten binnen het Carnaval van Bladel, waarbij stapsgewijs duidelijk wordt hoe het bouwen van een carnavalswagen in zijn werk gaat. Van ontwerp tot optocht!

Na deze les gaan de kinderen in groepjes aan de gang met het bouwen van een mini optocht, welke tijdens de scholenbezoeken door een echte jury wordt beoordeeld. Precies zoals dat bij de echte optochten ook in zijn werk gaat. Uiteraard krijgt de beste minioptocht een prijsje.

De tweede gastles wordt gegeven door een van de oud-Prinsen. Dit jaar zal Ton Seuntjes de kinderen uitleg geven over het Prinsschap. Hoe word je gekozen? Wat mag je allemaal doen en hoe werkt de jeugdraad? Allemaal vragen die tijdens de gastlessen besproken worden. Uiteraard is er ook de gelegenheid om alle mogelijke vragen, die je ooit al eens aan een echte Prins wilde stellen af te vuren op onze oud Prins. Deze gastles zal afgesloten worden met “De Carnaval Academy Quiz”, waarin in 11 vragen de kinderen kunnen laten zien wat ze al allemaal van het Carnavalsfestijn in Bladel weten.

De derde “les” betreft een verwerkingsopdracht, die tijdens de vrije uurtjes voor Carnaval in de klas worden gemaakt door de leerlingen. De verwerkingsopdrachten staan natuurlijk in het teken van Carnaval en variëren van puzzel opdrachten/ rekensommetjes, tot kleurplaten en knutselopdrachten.

Volgend jaar zullen de lessen voor de groepen 5 en 6 worden ontwikkeld en het jaar daarop voor de groepen 7 en 8. Uiteraard allemaal met verschillende gastlessen. Want niet alleen op “Carnavals vrijdag”, maar ook daarvóór gaan De Muggezifters, met De Carnavals Academy, de scholen in. Carnaval blijft een mooi cultureel fenomeen, waar we de jeugd graag in willen meenemen!

www.muggezifters.nl