Stichting Leergeld Veldhoven – De Kempen zoekt vrijwilligers

De Stichting Leergeld Nederland is sinds 1998 actief in Nederland. Bij de overkoepelende landelijke organisatie zijn (vanaf medio 2014) ruim 70 regionale/lokale Stichtingen Leergeld aangesloten. Dit betekent voor Nederland een dekkingsgraad van ongeveer 75%.

De Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht op 17 mei 2006 en is aangesloten bij de landelijke organisatie Stichting Leergeld Nederland. Hierdoor sluit deze stichting zich aan bij de uitgangspunten, de werkwijze en de kwaliteitsstandaard van Leergeld Nederland.

“Alle kinderen mogen meedoen”
De Stichting ondersteunt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit arme gezinnen (besteedbaar inkomen van minder dan 120% van het bijstandsniveau). Met name de jeugd van 16 en 17 jaar die een beroepsopleiding willen volgen en van het VMBO en MBO willen doorstromen naar het HBO onderwijs hebben extra steun nodig. Wij helpen nooit met contant geld. De kosten of een gedeelte daarvan betaalt de stichting rechtstreeks aan een school of leverancier. De Stichting Leergeld screent de gezinssituatie zodat we weten dat deze kinderen echt tot de doelgroep horen.

De Stichting kan extra hulp door vrijwilligers heel goed gebruiken. Interesse? Neem dan contact op via de website: www.leergeldveldhovendekempen.nl