Stichting ‘Bij Ons’ Reusel maakt van jongerendroom werkelijkheid

Wooninitiatief 'Bij Ons' Reusel

Een zo zelfstandig mogelijk leven opbouwen, net zoals leeftijdsgenoten dat doen. Dat is de wens van jongeren met ASS en/of een verstandelijke beperking uit de omgeving van Reusel.
Stichting ‘Bij Ons’, in 2014 opgericht door een aantal ouders van deze jongeren, is hiermee vol goede moed en de nodige energie aan de slag gegaan. Doel: het realiseren van een woonruimte waarbij zelfstandig wonen, werken en vrije tijd worden ondersteund door zorg op maat, dus afgestemd op de persoon. Deze zorg wordt bekostigd vanuit overheidswege.

Zie ook: www.bijonsreusel.nl

Stichting ‘Bij Ons’ ontving in 2016 een aanmoedigingsprijs van Stichting Kiemkracht.