Techniekportaal De Kempen laat jeugd techniek ontdekken

Techniekportaal De Kempen

Techniekportaal de Kempen is een stichting van het KOP (Kempisch Ondernemers Platform); de overkoepelende organisatie van zo’n 600 Kempische bedrijven.
Het portaal is gericht op het stimuleren van de interesse voor techniek en technische beroepen bij de jeugd. Door ondernemers en onderwijs met elkaar te verbinden en de belangstelling voor technische beroepen te vergroten, kan de vraag naar technisch personeel in de toekomst beter worden ingevuld.
Op dit moment is er een groot tekort aan technische vakmensen. Met de sterk groeiende economie kunnen bedrijven niet of nauwelijks voldoen aan de vraag en raakt de regio ‘oververhit’.

De aanpak is gericht op regionale samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. Hierbij wordt de aanwezige technische vakkennis in het bedrijfsleven samengebracht met onderwijskundige kennis en technische basiskennis van een betrokken onderwijsinstelling.
Met (gepensioneerde) technische mensen die zicht vrijwillig inzetten voor praktijkgerichte technieklessen in het basisonderwijs, wordt voor regio De Kempen een meerwaarde bereikt. Meer informatie hierover vind je op www.techniekportaaldekempen.nl