Persbericht aanmelding nieuwe kandidaten

Zilveren Rank creëert kansen voor Kempische jongeren
Vijfduizend euro als prijs voor jongerenactiviteiten

Wie op bijzondere wijze bijdraagt aan de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen maakt ook in 2014 kans op vijfduizend euro. Samen met een zilveren beeldje maakt het geldbedrag deel uit van de Zilveren Rank, een jaarlijkse prijs van de Stichting Kiemkracht voor personen of instellingen die aansprekende activiteiten aanbieden aan Kempische jongeren tot ongeveer 25 jaar. Het kan gaan om activiteiten op het gebied van cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu of wetenschap en techniek. Op 10 oktober 2014 wordt de prijs voor de derde keer uitgereikt, in de Openbare Bibliotheek Bladel. Tot 1 juni 2014 kan iedereen kandidaten voordragen.

Stichting Kiemkracht heeft in het verleden fondsen verworven waaraan ze een zinvolle bestemming wil toekennen: het vergroten van de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen. Daartoe heeft de stichting de Zilveren Rank in het leven geroepen, een jaarlijkse stimuleringsprijs waar een geldbedrag van vijfduizend euro aan verbonden is.

Vorig jaar ging de prijs naar Speelbos Bladel, een stichting die voor kinderen een openbare speelplek heeft ingericht en hen daar in contact brengt met de natuur en met elkaar. In 2012 was de Zilveren Rank voor Kies Kempische Bedrijven (KKB), een project dat jongeren wil interesseren voor technische beroepen. Ron Hoskens van Speelbos Bladel is enthousiast over de prijs die ‘zijn’ stichting kreeg toegekend. “Prachtig, dankzij de prijs hebben we meer mogelijkheden om kinderen te laten spelen in een natuurlijke omgeving. Dat is van grote waarde voor hun ontwikkeling.”

Wie dit jaar de Zilveren Rank krijgt toegekend, wordt bepaald door het bestuur van Stichting Kiemkracht. Dit bestaat uit Wim Wijlaars (voorzitter), Mien Aarts, Tieneke van der Waerden, Huub Janssen en Wim van Rooij. Zij komen tot hun oordeel op basis van voordrachten vanuit het publiek. Iedereen kan daarvoor kandidaten aanleveren. Dat kan rechtstreeks via de website www.stichtingkiemkracht.nl of door het aanmeldformulier in te sturen dat kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Stichting Kiemkracht, tel. 06-10223765.

Op de website staan ook de voorwaarden waaraan een inzending moet voldoen, evenals de beoordelingscriteria van de jury. Overigens benadrukt de stichting open te staan voor originele ideeën. In die zin is een individuele studentenscriptie over jeugdwerk in de Kempen even kansrijk als een breed opgezet activiteitenprogramma van een jongerenvereniging.

Stichting Kiemkracht heeft afgelopen week een brief gestuurd naar tal van verenigingen, (onderwijs)instellingen en (belangen)organisaties in de Kempen om hen te attenderen op de nieuwe stimuleringsprijs voor jongerenactiviteiten in de regio.

Zilveren Rank 2013 voor Speelbos Bladel

De prijswinnaars van vorig jaar, stichting Speelbos Bladel