Stichting Kiemkracht gaat over naar Oranje Fonds

Kiemkracht houdt op te bestaan, de stichting wordt opgeheven. Het geldelijke fonds dat Kiemkracht ruim tien jaar inzette om activiteiten voor jongeren in de Kempen te ondersteunen, is ondergebracht bij het Oranje Fonds onder de naam Fonds Kiemkracht de Kempen. Sociale initiatieven in de regio kunnen er het hele jaar een beroep op doen voor mogelijke financiële steun bij hun activiteiten.

Deze boodschap werd donderdagavond 29 juni meegegeven aan de circa zestig mensen die op uitnodiging van de Stichting Kiemkracht naar Den Herd in Bladel waren gekomen om te vernemen hoe ‘het nieuwe plaatje’ van de jongerenondersteuning er uit komt te zien.

Hele jaar door werkzaam

Veel blijft daarbij hetzelfde, maar een paar dingen veranderen ook. Een belangrijke verandering is dat de financiële ondersteuning wordt losgekoppeld van het ene moment in het jaar waarop een prijs (de Zilveren Rank) wordt uitgereikt. Sociale initiatieven kunnen hun ondersteuningsverzoeken voortaan het hele jaar voorleggen aan het Oranje Fonds. Professionele krachten beoordelen deze verzoeken op grond van gezamenlijk afgesproken criteria. De bestedingsdoelen zijn iets verbreed: Fonds Kiemkracht de Kempen heeft tot doel om sociale initiatieven te ondersteunen ter bevordering van sociale cohesie voor alle inwoners van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel- De Mierden, Hilvarenbeek, Oirschot, Veldhoven, Waalre en Valkenswaard. Initiatieven mogen een brede doelgroep bedienen zolang kinderen of jongeren daaraan deel kunnen nemen.

De regio verbreding is gekozen omdat verscheidene instellingen een breder werkgebied hebben dan de vier oorspronkelijke gemeenten. Zo kunnen meer mensen worden bereikt.

Website

Via de website, social media kanalen en een digitale nieuwsbrief houdt het Oranje Fonds geïnteresseerden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Verder zijn er met enige regelmaat publicaties in de regionale bladen. Sociale initiatieven die op zoek zijn naar financiële ondersteuning voor hun vrijwilligerswerk kunnen meer informatie vinden op de website van het Oranje Fonds: oranjefonds.nl. Indien de aanvraag aansluit bij de doelbestedingscriteria van Fonds Kiemkracht de Kempen zal vanuit daar de besteding worden gedaan.

 

Oorkonde

Sandra Jetten, directeur-bestuurder van het Oranje Fonds, kreeg donderdagavond van het aftredende Kiemkracht-bestuur een oorkonde overhandigd waarmee de overdracht van het fonds symbolisch bekrachtigd werd. Jetten dankte de mensen van Kiemkracht voor de nauwgezette manier waarop zij in de voorbije jaren het Kiemkracht-fonds beheerd hebben. ‘Jullie hebben een grote verantwoordelijkheid op jullie schouders genomen.’ Ze beloofde dat ze vanuit het Oranje Fonds de gelden op een zorgvuldige manier zullen beheren.

 

 

Sandra Jetten, directeur-bestuurder van het Oranje Fonds, (tweede van rechts) krijgt van het Kiemkrachtbestuur de oorkonde overhandigd waarmee de fondsoverdracht bekrachtigd wordt. Leden van het bestuur v.l.n.r.: Kim Goverde, Tieneke van der Waerden, Mien Aarts, Wim van Rooij en – uiterst rechts – Paul van der Waerden.
Sandra Jetten, directeur-bestuurder van het Oranje Fonds, (tweede van rechts) krijgt van het Kiemkrachtbestuur de oorkonde overhandigd waarmee de fondsoverdracht bekrachtigd wordt. Leden van het bestuur v.l.n.r.: Kim Goverde, Tieneke van der Waerden, Mien Aarts, Wim van Rooij en – uiterst rechts – Paul van der Waerden.