Kiemkracht draagt fondsen over aan Oranjefonds 29 juni 2023

Sandra Jetten, directeur-bestuurder van het Oranje Fonds, (tweede van rechts) krijgt van het Kiemkrachtbestuur de oorkonde overhandigd waarmee de fondsoverdracht bekrachtigd wordt. Leden van het bestuur v.l.n.r.: Kim Goverde, Tieneke van der Waerden, Mien Aarts, Wim van Rooij en – uiterst rechts – Paul van der Waerden.