Taal- en rekendictee

Stichting Kiemkracht streeft ernaar de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen verder te vergroten. Ook het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden past in die doelstelling. Daarom heeft Kiemkracht samen met het Pius X-College in Bladel een taal- en rekendictee opgezet, dat op donderdag 27 maart gehouden wordt in het Pius X-College in Bladel. Iedereen die geinteresseerd is in taal en rekenen kann eraan meedoen. In onderstaand bericht leest u er meer over.

Luchtig programma Stichting Kiemkracht en Pius X-College ter ondersteuning van Edukans
WEDSTRIJDJE TAAL EN REKENEN

BLADEL – Hoe zat het ook al weer met die d’s , t’s en dt’s – wanneer moet je die gebruiken? En die auto die 120 kilometer per uur rijdt, hoe lang doet die over de honderd kilometer van Eersel naar Utrecht? Taal en rekenen, elke dag heb je ermee te maken. Vaak is dat – bijvoorbeeld door het gebrek aan logica in de regels van de spelling – behoorlijk lastig. Maar je kunt er ook een spelletje van maken, en dan kunnen taal en rekenen plots leuk worden. Zeker als je er een derdewereld-project mee steunt. Vanuit deze ‘dubbele doelstelling’ – leuk én ondersteunend – heeft Stichting Kiemkracht samen met het Pius X-College een taal- en rekendictee opgezet, aangevuld met het optreden van stand-up comedian Marlon Kicken. Dit programma wordt gehouden op donderdag 27 maart in de aula van het Pius X-College en is toegankelijk voor alle inwoners van de Kempen.

Stichting Kiemkracht zet zich in voor de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen. Ze doet dat onder meer door elk jaar de Zilveren Rank uit te reiken, een prijs van vijfduizend euro voor Kempische personen of instellingen die met hun activiteiten de positie van jongeren in de regio versterken. Ook het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden past in de doelstellingen van Stichting Kiemkracht. Daarom heeft de stichting aansluiting gezocht bij het Pius X-College dat elk jaar een taal- en rekendictee houdt voor leerlingen en ouders. Samen zijn beide instellingen tot een programma gekomen dat leuk en leerzaam is, en waar bovendien aantrekkelijke prijzen te winnen zijn. De avond begint om 19.00 uur en loopt door tot 21.00 uur.

Het programma begint met een toelichting op het goede doel: derdewereldproject Edukans. Edukans wil de 57 miljoen kinderen die wereldwijd niet naar school gaan onderwijsmogelijkheden aanbieden. Dit jaar richt de ondersteuning zich op Kenia, waar momenteel drie Pius X’ers verblijven: muziekdocente Ineke Roost en de leerlingen Petri Krijnen en Angela van Heijst.

Vervolgens worden het taal- en het rekendictee aangeboden door Joost Geurts en Bert van der Wal, beiden docent aan het Pius X-College. Afspraak daarbij is dat iedere deelnemer tien eurocent betaalt voor elke fout die hij/zij maakt, met een maximum van tien euro. Voor leerlingen geldt een maximum van vijf euro. Dit geld komt ten goede aan Edukans.

Na beide dictees is er een optreden van Marlon Kicken, een ‘internationale jongen van de straat’ die in Curaçao geboren werd, maar in Zuidoost-Brabant opgroeide. In 2009 won hij de comedy award voor Nederland en Vlaanderen als beste stand-up comedian. Hij werkt aan een carrière als cabaretier, film- en toneelacteur. Met teksten op maat zal hij ook de Pius X-bijeenkomst opluisteren.

Nadat eerst nog uitleg gegeven is over de juiste oplossingen van het taal- en rekendictee, volgt tegen negen uur de prijsuitreiking.

Het taal-en rekendictee van Stichting Kiemkracht en het Pius X-College wordt gehouden op donderdag 27 maart om 19.00 uur en vindt plaats in de aula van het Pius X-College, Tuinstraat 1 in Bladel. Deelname is gratis, voor fouten die gemaakt worden geldt een beperkte boeteregeling. Pen en papier worden ter plaatse verstrekt, een rekenmachine moeten deelnemers zelf meebrengen. Wie mee wil doen, dient zich uiterlijk 20 maart aan te melden via de website www.piusx-college.nl