Uitreiking Zilveren Rank gaat door in aangepaste vorm

Ons streven is om zo veel mogelijk ‘jeugd-actieve’ inwoners van de Kempen bij de uitreiking van de Zilveren Rank te betrekken. Daarom ontvangt een brede groep betrokkenen van ons ieder jaar een uitnodiging om dit evenement bij te wonen.

Graag hadden wij dezelfde groep ook voor de uitreiking van de Zilveren Rank 2020 – op 2 oktober in gemeenschapshuis De Rietstek in Riethoven – een uitnodiging gestuurd. Helaas moeten we
hiervan afzien. De oorzaak daarvan laat zich raden: de coronacrisis. Die dwingt ons om de prijsuitreiking kleinschaliger van opzet te maken. We kunnen slechts 35 bezoekers toelaten. Dit
betekent dat de bijeenkomst alleen toegankelijk zal zijn voor de 21 genomineerden. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel. En meer nog hopen wij dat in 2021 dit soort maatregelen niet langer nodig zijn. Dat is prettig voor ons als organisatie, maar veel meer nog voor onze samenleving. Want ontplooiingsmogelijkheden van jongeren zijn belangrijk, maar ieders gezondheid stijgt daar ver bovenuit.

Wij vertrouwen erop u volgend jaar weer te mogen uitnodigen.