Vijfduizend euro als prijs voor jongeren-activiteiten

Zilveren Rank creëert kansen voor Kempische jongeren

Wie op bijzondere wijze bijdraagt aan de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen maakt ook in 2015 kans op de Zilveren Rank. Deze jaarlijkse stimuleringsprijs bestaat uit een zilveren beeldje en een geldbedrag van vijfduizend euro. De prijs wordt toegekend door de Stichting Kiemkracht en is bestemd voor personen of instellingen die aansprekende activiteiten aanbieden aan Kempische jongeren tot ongeveer 25 jaar. Het kan gaan om activiteiten op het gebied van cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu of wetenschap en techniek. Op 9 oktober 2015 wordt de prijs voor de vierde keer uitgereikt in de Bibliotheek Bladel. Tot 1 juni 2015 kan iedereen kandidaten voordragen.

Stichting Kiemkracht heeft in het verleden fondsen verworven waaraan ze een zinvolle bestemming wil toekennen: het vergroten van de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen. Daartoe heeft de stichting de Zilveren Rank in het leven geroepen, een jaarlijkse stimuleringsprijs waar een geldbedrag van vijfduizend euro aan verbonden is.

Vorig jaar ging de prijs naar de Kempen Specials, een regionale vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor ontspanningsactiviteiten voor kinderen met autisme. In 2013 won Speelbos Bladel de prijs voor het inrichten van een openbare speelplek die kinderen in contact brengt met de natuur en met elkaar. De eerste Zilveren Rank (2012) ging naar Kies Kempische Bedrijven (KKB), een project dat jongeren wil interesseren voor technische beroepen.

Corrie Driessen en Pia Thijssen van de Kempen Specials kijken met plezier en dankbaarheid terug op de prijs die ze vorig jaar kregen overhandigd. “Het is een prachtige beloning voor onze inspanningen om kinderen met een autistische beperking een volwaardige plek in de samenleving te bezorgen. Een plek waar ze zich begrepen voelen, waar niet geoordeeld wordt over hun gedrag. We doen dat onder meer door chill-middagen en outdooractiviteiten aan te bieden. Dankzij de Zilveren Rank hebben we die activiteiten het afgelopen jaar meer diepgang kunnen geven.”

Wie dit jaar de Zilveren Rank krijgt toegekend, wordt bepaald door het bestuur van Stichting Kiemkracht. Dit bestaat uit Wim Wijlaars (voorzitter), Mien Aarts, Tieneke van der Waerden, Huub Janssen en Wim van Rooij. Zij komen tot hun oordeel op basis van voordrachten vanuit het publiek. Iedereen kan daarvoor kandidaten aanleveren. Dat kan rechtstreeks via de website www.stichtingkiemkracht.nl. Ook is het mogelijk een aanmeldingsformulier aan te vragen bij het secretariaat van de Stichting Kiemkracht, tel. 06-10223765.

Op de website staan ook de voorwaarden waaraan een inzending moet voldoen, evenals de beoordelingscriteria van de jury. Dat zijn geen bindende voorschriften; de stichting wil zich vooral laten leiden door de originaliteit van de aangereikte voorstellen.

Prijsuitreikingen Stichting Kiemkracht 2012

De prijswinnaars van 2014, Corrie Driessen en Pia Thijssen van de Kempen Specials