Zilveren Rank uitreiking op 4 oktober in de Bibliotheek in Bladel

Ruim twintig kandidaten, 22 om precies te zijn, maken kans op het winnen van
de Zilveren Rank 2019. Het betreft personen en verenigingen die zich inzetten voor
jongeren in de Kempen en hun activiteiten hebben aangemeld bij Stichting Kiemkracht.
Deze stichting stelt ieder jaar – dit jaar voor de achtste keer – een stimuleringsprijs van
5.000 euro ter beschikking, de Zilveren Rank. Die is bestemd voor de kandidaat die zich in
de ogen van het Kiemkracht-bestuur op de meest bijzondere wijze verdienstelijk maakt
voor Kempische jongeren.

Het bestuur van Stichting Kiemkracht is erg te spreken over de aanmeldingen die zijn
binnengekomen. Niet zo zeer vanwege de aantallen (want die zijn ten opzichte van vorig jaar
wat teruggelopen), als wel vanwege de kwaliteit, de diversiteit en de regionale spreiding. De
aangedragen projecten zijn afkomstig uit zowat alle kerkdorpen van de gemeenten Bergeijk,
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

Ook de veelzijdigheid valt op. De thema’s variëren van ondersteuning van jonge
mantelzorgers tot rouwverwerking na zelfdoding, van jongeren interesseren voor klassieke
muziek tot een eigen koningsdag-viering in de Kempen, en van initiatieven rond nieuw
leiderschap tot het stimuleren van natuurbeleving.

De aanmeldingen laten zien dat in de Kempen tal van personen en instellingen zich inzetten
voor de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en jongeren. Om die inzet te belonen werd
destijds de Zilveren Rank in het leven geroepen.

Het bestuur van Stichting Kiemkracht is op dit moment bezig om de winnaar van de Zilveren
Rank 2019 uit te kiezen. Deze winnaar wordt bekendgemaakt bij de prijsuitreiking op vrijdag
4 oktober in de Bibliotheek van Bladel. De kans is groot dat het bestuur besluit om naast de
hoofdprijs van 5.000 euro een of twee aanmoedigingsprijzen van elk 1.000 euro uit te reiken.
Vorig jaar ging de Zilveren Rank naar Click Sport Piramide uit Bladel voor hun project En
Route. Eerdere winnaars waren Podium 10 uit Bladel, De Blazersklas uit Eersel, Pelgrimeren
voor de Jeugd uit Vessem, begeleidingsproject Kempen Specials uit Eersel, Stichting Speelbos
uit Bladel en Kies Kempische Bedrijven uit Eersel.