Zilveren Rank voor ‘Kies Kempische Bedrijven’

Kies Kempische Bedrijven (KKB) is winnaar geworden van De Zilveren Rank, de stimuleringsprijs voor jeugdactiviteiten in de Kempen die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. De prijs wordt uitgegeven door de Stichting Kiemkracht en bestaat uit een zilveren beeldje in de vorm van een wijnrank en een geldbedrag van vijfduizend euro. Vrijdagavond 12 oktober werd de prijs uitgereikt in de Bibliotheek Bladel. Dat gebeurde door professor Maarten Steinbuch, die als hoogleraar Werktuigbouwkunde verbonden is aan de Technische Universiteit Eindhoven en zich vanuit de Stichting Techniekpromotie inspant om techniek een steviger plek te bezorgen in onze samenleving.

Dit laatste is ook de inzet van de mensen die betrokken zijn bij KKB, het project dat bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in de Kempen de belangstelling voor technische studies wil vergroten en de positie van techniek op de arbeidsmarkt wil verbeteren. Dat gebeurt onder meer door met groepen leerlingen bedrijven te bezoeken. Voor het project, dat zo’n vier jaar bestaat, is een samenwerking opgezet tussen het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeentebesturen in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Namens KKB werd de prijs vrijdagavond in ontvangst genomen door mevrouw Tonnie Smulders en de heren Frank Verspaandonk en Sjel Dikmans.

In haar dankwoord benadrukte Tonnie Smulders het belang van goede voorlichting over techniekopleidingen. “Als kinderen niet weten wat het is, kunnen ze ook niet kiezen.” Dat meer jongeren voor techniek kiezen, is volgens haar hard nodig. “Een derde van de mensen met een technische baan verlaat binnen nu en vijf jaar de arbeidsmarkt. Als zij niet worden opgevolgd, is het gevaar groot dat bedrijven uit deze regio zullen vertrekken.” Ze sprak haar waardering uit voor de vele KKB-vrijwilligers die proberen hierin een omslag teweeg te brengen, de laatste tijd steeds vaker door ook de ouders erbij te betrekken.

Aanmoedigingsprijzen

Kies Kempische Bedrijven was een van de 25 instellingen die een gooi hadden gedaan naar de Zilveren Rank. Bij de overige 24 waren er volgens de Stichting Kiemkracht twee die zo veel belovend waren dat ze in aanmerking kwamen voor een aanmoedigingsprijs van duizend euro. De eerste was voor muziekvereniging De Goede Hoop uit Eersel en WensMuziek uit Luyksgestel die samen het project Hoe Muziek de Wereld redde hebben opgezet, een muziekvoorstelling waaraan zo’n 150 kinderen en jongeren uit de hele Kempen meewerken en die op 2, 3 en 4 november in De Muzenval in Eersel op de planken wordt gebracht. De prijs werd in ontvangst genomen door Wendy de Proost van WensMuziek, en Noud Maas en Henri Scheepers van De Goede Hoop. Wendy de Proost: “Altijd weer prachtig om te zien wat het met kinderen doet als ze een verhaal gaan zingen, acteren of muzikaal begeleiden.”

De tweede aanmoedigingsprijs ging naar buurtvereniging D’Ekker uit Reusel die samen met woonvorm De Toekomst een speeltuin wil aanleggen die toegankelijk is voor zowel buurtbewoners als de gehandicapte bewoners van De Toekomst. Mieke Kox, Silvy van Asselt en Monique van Limpt van buurtvereniging D’Ekker namen de prijs in ontvangst. Mieke Kox: “Prachtig zo’n prijs. Een stimulans om er nu ook helemaal voor te gaan om het pleintje achter De Toekomst voor iedereen aantrekkelijk te maken.”

Stichting Kiemkracht

Professor Maarten Steinbuch (uiterst links) overhandigt de oorkonde behorende bij De Zilveren Rank aan (v.l.n.r.) Frank Verspaandonk, Tonnie Smulders en Sjel Dikmans.

Stichting Kiemkracht

De winnaars van de aanmoedigingsprijzen met in hun midden Wim Wijlaars, voorzitter van Stichting Kiemkracht. V.l.n.r. Mieke Kox, Silvy van Asselt en Monique van Limpt van buurtvereniging D’Ekker, Wim Wijlaars, Wendy de Proost (WensMuziek) en Noud Maas (De Goede Hoop).

Klik hier voor meer foto’s