Over Stichting Kiemkracht

Stichting Kiemkracht is in 2011 voortgekomen uit De Paraplu, een instelling voor kinderopvang in de Kempen. Toen De Paraplu een fusie aanging met kinderopvang Nummereen, werden fondsen vrijgemaakt om daarmee de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen te bevorderen. Dit laatste gebeurt door middel van de Zilveren Rank, een jaarlijkse stimuleringsprijs van € 5.000,-

Stichting Kiemkracht is ervan overtuigd dat een vroegtijdige stimulering van zinvolle jeugdactiviteiten leidt tot een rijkere Kempische samenleving. Daarbij maakt het niet uit waar deze activiteiten betrekking op hebben: cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu of wetenschap en techniek.

Prijsuitreiking 2012 Stichting Kiemkracht

Wim Wijlaars, erevoorzitter en medeoprichter Stichting Kiemkracht.