Privacyverklaring

1. Verwerking persoonsgegevens

Stichting Kiemkracht is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Stichting Kiemkracht is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt/is.

Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan:
– uw voor- en achternaam
– uw adres
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw IP-adres

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Stichting Kiemkracht verwerkt uw persoonsgegevens om:
– u te informeren over de activiteiten van Stichting Kiemkracht m.b.t. het stimuleren van ontplooiingskansen voor jongeren tot 25 jaar in regio De Kempen
– u te informeren over jongeren-activiteiten in regio De Kempen
– telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
– u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

3. Bezoekersstatistieken

Op de website en in de e-mail applicatie van Stichting Kiemkracht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het type browser en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Kiemkracht gebruikt deze informatie om de werking van de website te controleren en te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt.

4. Veiligheid en bewaren van gegevens

Stichting Kiemkracht beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. De website van Stichting Kiemkracht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Met externe bewerkers van persoonsgegevens, zoals leveranciers van digitale applicaties, heeft Stichting Kiemkracht bewerkersovereenkomsten afgesloten, conform de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt.
Stichting Kiemkracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

5. Rechten van betrokkenen

Na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over Stichting Kiemkracht, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. E-mail nieuwsbrieven zijn voorzien van een uitschrijf-link.

6. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Secretariaat Stichting Kiemkracht
Postbus 91
5520 AB  Eersel
E-mail: info@stichtingkiemkracht.nl

7. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.stichtingkiemkracht.nl worden gepubliceerd.