Voorwaarden en beoordelingscriteria

Bij het aanmelden van kandidaten voor de Zilveren Rank gelden de volgende voorwaarden:

 • activiteiten van de persoon of instelling die wordt voorgedragen moeten ten goede komen aan jongeren uit de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en/of Reusel-De Mierden;
 • ze moeten gericht zijn op jongeren tot ongeveer 25 jaar;
 • de inhoud van voorgedragen projecten c.q. activiteiten moet betrekking hebben op de Kempen, maar de kandidaten zelf hoeven niet in deze regio gevestigd te zijn. Zo kan een Nijmeegse student die een scriptie schrijft over jongeren in de Kempen in aanmerking komen;
 • alle mogelijke disciplines kunnen voor de prijs in aanmerking komen, zoals cultuur en maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en milieu, wetenschap en techniek;
 • voordrachten moeten met behulp van een aanmeldformulier (digitaal of schriftelijk) worden aangeleverd;
 • inzendingen moeten uiterlijk op 1 juli van het betreffende jaar binnen zijn.

Bij de beoordeling van projecten en activiteiten die de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen kunnen vergroten, leggen wat de jury betreft vooral de volgende kenmerken gewicht in de schaal:

 • originaliteit: aangemelde projecten/activiteiten moeten iets van oorspronkelijkheid tonen, dus liever niet ‘dertien in een dozijn’;
 • vernieuwing: aangemelde projecten/activiteiten moeten een nieuw licht werpen op de jongerenwereld, dus bij voorkeur geen platgetreden paden;
 • continuïteit: aangemelde projecten/activiteiten moeten bij voorkeur voor langere tijd ‘doorwerken’, wees dus geen eendagsvlieg;
 • stimulerend: aangemelde projecten/activiteiten moeten jongeren zo veel mogelijk aanmoedigen om zelf actief te worden;
 • meetbaar resultaat: aangemelde projecten/activiteiten moeten bij voorkeur tot een tastbaar resultaat leiden.