Aanmeldformulier Zilveren Rank 2021

Kent u een vereniging, instelling of persoon die zich inzet voor de ontplooiingskansen van jongeren in de Kempen? Geef het aan ons door via onderstaand aanmeldformulier. Wie weet wint degene die u aandraagt de Zilveren Rank. Aan die prijs is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden. Soms is er daarnaast een aanmoedigingsprijs van € 1.000,-.

Aanmelden kan tot 1 juli 2021.

  Jouw contactgegevens (aanmelder)

  Achternaam:

  Voornaam:

  Straat:

  Postcode / plaats:

  Telefoon:

  E-mail:

  Plaatsvervanger

  Indien niet bereikbaar, kan contact opgenomen worden met:

  (naam en tel. nr. plaatsvervanger)

  Contactgegevens genomineerde *

  Typering genomineerde:

  Individueel persoonGroep van personenVerenigingStichtingAnders, namelijk...

  Naam genomineerde persoon of instelling:

  Indien niet bereikbaar, kan contact opgenomen worden met:

  Straat:

  Postcode / plaats:

  Telefoon:

  E-mail:

  Website (evt):

  * Het kan hier gaan om dezelfde gegevens als hierboven onder 'Jouw contactgegevens'. Dit is het geval als aanmelder en genomineerde dezelfde persoon zijn.

  Omschrijving en motivatie

  De kandidaat die je nomineert verricht activiteiten voor jongeren in de Kempen. Kan je deze activiteiten in het kort omschrijven en vervolgens motiveren waarom de jury juist voor jouw nominatie zou moeten kiezen?

  Omschrijving project / activiteit:

  Motivatie voordracht:

  Financieel kader

  Aan de Zilveren Rank is € 5.000,- verbonden. Kan je aangeven waar dit geldbedrag voor gebruikt zou kunnen worden en/of welke activiteiten met dit geld uitgevoerd zouden kunnen worden die anders niet mogelijk zouden zijn?

  Stimulans: