Aanmeldingen 2017

Onderstaand vindt u de aanmeldingen voor de Zilveren Rank 2017.
Aanmelden is op dit moment niet meer mogelijk, de jury gaat nu in beraad.
In oktober 2017 wordt bekendgemaakt wie met de Zilveren Rank naar huis gaat.

Aanmelder: Marjo Hobbel
Organisatie: Get Praut biedt aan jongeren 18+ met autisme o.a. basiscursussen WordPress, Photoshop, illustrator en meer, helemaal op maat, in eigen tempo, op eigen niveau!
Project: Get Praut wil jongeren, die bijna geen mogelijkheden hebben op de reguliere arbeidsmarkt door hun autisme, een zinvolle, gezellige invulling van de dag bieden in een veilige omgeving. Soms is dagbesteding in de horeca of op een zorgboerderij niet de juiste plek voor een aantal jongeren. Zij hebben bij ons de kans om hun interesse op het gebied van IT te ontplooien. Zeker als je net een opleiding DTP of webdesign heb gedaan, is het een mooie kans om bij Get Praut aan de slag te gaan omdat ze begrijpen wat je nodig hebt om zo optimaal mogelijk te functioneren.
Er zijn inmiddels al 6 websites online! Allemaal gemaakt door de jongeren van Get Praut!
Website: http://www.getpraut.nl


Aanmelder
:  Suzielle Adriaans
Organisatie:  de Urnerockers
Project:  stichting dansmarietjes Urnegat in de Weebosch voor meiden in de leeftijd van 4-12 jaar. Er is een wekelijkse training en optredens met de kermis, carnaval en zitting. Dit jaar krijgen wij er weer een aantal nieuwe leden bij en komen wij op 20 meiden, wat ook betekent dat er weer nieuwe kleding moet kom en daar zouden wij dit geld goed voor kunnen gebruiken.


Aanmelder:
Marjon Vennix
Organisatie: jeugdvakantiewerk Eersel
Project: Jeugdvakantiewerk Eersel zorgt er al jaren lang voor dat de basisschoolkinderen uit Eersel en omgeving een gezellige en leerzame vakantieweek beleven. Ieder jaar gaan we aan de slag met een thema, om zo de week vorm te geven. Dit doen we van het benoemen van de groepen tot de spellen die we spelen; alles past bij het thema. Dit jaar is ons thema ‘Wereldreis’.
Ook zijn we sinds een aantal jaren in de weer om vluchtelingenkinderen te betrekken bij onze week, de Nederlandse kinderen en de Nederlandse cultuur. Maar we vinden het vooral leuk om ze een klein stukje te laten zien van de gezelligheid en samenhorigheid die alle kinderen beleven tijdens onze themaweek.
Ieder jaar is onze themaweek een groot succes; voor zowel de kinderen die meedoen als voor ons, de leiding en de organisatie, die allemaal vrijwillig aan de slag zijn. Iedereen leeft toe naar de week en vindt het ontzettend jammer als die weer voorbij is en we weer een jaar moeten wachten.


Aanmelder:
Corrie Driessen
Organisatie: Get Praut
Project: Get Praut geeft jongeren met ASS (autisme spectrum stoornissen) die niet in een reguliere werksituatie passen, de kans om via hun ondersteuning / coaching ervaringen op te doen mbt ict. De gedachte erachter is om te kijken of dat men op termijn wel gedetacheerd kan worden in een ” normale ” werkplek, met de nodige ondersteuning. Men bouwt vooral websites voor bedrijven, verenigingen.
Website: http://www.getpraut.nl


Aanmelder
: Gerard van Gompel
Organisatie: Podium 10
Project: “Stichting Open Muziek Centrum Bladel” met haar non-profit muziekcentrum Podium10, is vanaf de opening in 2009 een ANBI stichting, die volledig gedragen wordt door enthousiaste vrijwilligers. Zonder exploitatiesubsidie of andere gemeentelijke/overheidssteun, maar met laagdrempeligheid en enthousiasme, kunnen wij vol trots mededelen dat onze doelstellingen tot nu toe zijn gehaald… Podium10 kan zichzelf in stand houden.
Vanaf juli 2017 gaan we ons voorbereiden, om per september te gaan starten met de ontwikkeling van een geheel nieuw project, nog nooit ergens eerder uitgevoerd.
In dit unieke project, genaamd “Music Experience”, komen alle aspecten samen die uiting geven aan het belang van samenwerking op het gebied van één van de belangrijkste cultuurvormen: “muziek” en het daarbij behorende onmisbare technische samenspel van video, geluid, licht, dans, promotie e.d. Met dit project, waarin het opdoen van ervaring, ontplooiing en vernieuwing de boventoon zullen voeren, willen we een stempel zetten op één van onze eigen belangrijkste doelstellingen: “samenwerking” en daarmee de onderlinge en noodzakelijke samenwerkingsverbanden uit te breiden en te versterken.
DOEL: Het gezamenlijk realiseren van een grootschalig Kempisch muziekproject, en samen met onderwijsinstellingen, muziek- en dansverenigingen, bands en organisaties werken aan een “Music Experience Finale”. Dit in de vorm van het uitvoeren van een spetterend muziekstuk gelijktijdig en synchroon op circa 20 verschillende podia in de 4 Kempengemeenten Bergeijk / Eersel / Bladel / Reusel De Mierden.
Website: http://www.podium10.nl


Aanmelder
: Jan Verzijlenberg
Organisatie: Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen
Project: Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen zet zich in voor jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen om hun talenten te ontwikkelen. Met grote regelmaat ontvangen wij aanvragen van ouders ten behoeve van minderjarige kinderen die onderwijs volgen op het MBO. Deze 16 en 17 jarigen zijn leerplichtig. In tegenstelling tot hun 18 jarige studiegenoten ontvangen zij geen studiefinanciering. De opleiding schrijft de aanschaf van een aantal zaken verplicht voor. Nog voor de aanvang van het studiejaar dient hierin voorzien te worden.
Het gaat hierbij om studiemateriaal voor bijvoorbeeld technische studies in de vorm van boeken, gereedschappen, veiligheidskleding, rekenmachines, laptops en speciale software. Een eventuele donatie zal derhalve worden ingezet ten behoeve van opleidingskosten voor leerplichtige minderjarige kinderen op het MBO.
Website:  http://www.leergeldveldhovendekempen.nl


Aanmelder
: Mandy Mennings
Organisatie: Stichting Loek@you
Project: De doelgroep zijn kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die thuis zitten zonder onderwijs of niet in staat zijn om binnen het onderwijs aan soortgelijke activiteiten mee te doen. De activiteiten richten zich op kinderen en jongeren uit de regio de kempen.
De doelgroep van LOEK@YOU krijgt vaak minder stimulering van de ontwikkeling omdat ze niet naar school kunnen. Wij willen voor deze kinderen de voorwaarden scheppen om toch kleine stapjes te kunnen maken in hun ontwikkeling en zelfredzaamheid. Daarom heeft Stichting LOEK@YOU, het project LOEK@TALENT in het leven geroepen. De stichting gaat in dit project op zoek naar de talenten van het kind middels talentgericht te werken. Talentgericht werken is een benadering ontwikkeld door sociale professionals die op een ontwikkelingsgerichte manier kijken, denken en handelen, met de focus op het versterken van kennis, bekwaamheden en kwaliteiten van jongeren. Het doel hiervan is om kinderen en jongeren ondersteuning te bieden in het ontdekken van interesses, het proberen van activiteiten en het doorzetten van inspanningen die een positieve invloed hebben op hun maatschappelijke positie, hun culturele ontplooiing en het greep krijgen op de eigen koersbepaling.
Website: www.lerenopeigenkracht.nl

 

Aanmelder:  Aloy Tenbult
Organisatie:  JCV De Koekwauze
Project:  Een groep van ruim 40 jongeren tot 18 jaar, uit Bladel en omgeving wordt geleerd om veilige constructies te lassen. Een aantal jongeren heeft daarvoor al aangeboden las-cursussen voor gevolgd.
Het bouwen van een Carnavalswagen omvat een groot deel techniek, organisatie, samenwerking, creativiteit, doorzettingsvermogen, inzet, saamhorigheid. De vele betrokken ouders en vrijwilligers stimuleren de jongeren in alle boven genoemde aspecten. Daarnaast nemen de jongeren deel aan de vergaderingen van de verschillende commissies (bouw-, sponsor-, activiteitencommissie) en het bestuur. Zo leren ze onder begeleiding van ouders en vrijwilligers gaandeweg wat er allemaal komt kijken bij een organisatie/vereniging als deze. Op deze wijze vindt een geleidelijke overdracht plaats, zodat de jongeren in de toekomst zelf de vereniging op een verantwoorde wijze kunnen gaan leiden.
Verder organiseert JCV De Koekwauze activiteiten voor de inwoners van Bladel en omstreken, zoals de Blaalse Dorpsquiz en Pubquiz, waar veel mensen plezier aan beleven.
Website:  http://www.dekoekwauze.nl

 

Aanmelder:  Isabel Maas-van Rooij
Organisatie:  Teenage Dance Experience
Project:  TDE is een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren van discoavonden voor de jeugd van 12 tot 16 jaar uit De Kempen. De discoavonden vinden eens in de 2 weken op vrijdagavond plaats van 19.30 – 22.30 uur bij De Valk in Reusel. Het bestuur van TDE houdt samen met enkele vrijwilligers tijdens de discoavonden toezicht. TDE heeft een groep van ruim 20 vrijwilligers waarop ze een beroep kunnen doen.
Het doel van deze avonden is om de jeugd op een beschermende en veilige manier kennis te laten maken met het uitgaansleven in Reusel. De avonden hebben verder het doel om onder de jeugd saamhorigheid te weeg te brengen in de vorm van verdraagzaamheid, iedereen mag zichzelf zijn, het respecteren van waarden en normen en onderling respect voor elkaar.
Aankomende DJ’s verzorgen de muziek tijdens de discoavonden. Ook hen biedt TDE de kans om zich te ontwikkelen. Het draaien op de disco-avonden van TDE vormen voor hen vaak de opstapplaats in hun muzikale DJ-carrière.
Met een bijdrage van de Zilveren Rank zouden we TDE nog meer willen promoten, materialen aanschaffen voor nieuwe thema-avonden (bijvoorbeeld een Hollandse avond of Apres-ski) en aankomende DJ’s het podium te bieden om de muziek tijdens de avonden (deels) te verzorgen. Ook liveoptredens van lokale jonge zangtalenten staat op het verlanglijstje.
Website: http://teenagedanceexperience.nl

 

Aanmelder:  Bergeijkse Ondernemers CLub (BOC)
Organisatie: Stichting Wenstheater
Project:  Wendy de Proost startte in 2008 WensMuziek en in 2013 is daar Stichting Wenstheater uit voort gekomen. Zij begeleidt kinderen van 3.5 tot 21 jaar met hun zang, theater, muzikale ontwikkeling, beweging en kunst. Met Stichting Wenstheater verzorgt Wendy samen met de kinderen jaarlijks voorstellingen in o.a. Theater De Kattendans
De kinderen beleven hier ontzettend veel plezier aan om samen met een grote groep kinderen een voorstelling in elkaar te zetten, te oefenen en uit te kijken om in een echt theater op te kunnen treden. En het belangrijkste: deze kinderen doen niets liever dan zingen, dansen en toneel spelen. Om deze mooie voorstellingen te kunnen blijven maken zijn zij naarstig op zoek naar financiële middelen voor o.a. de decors, kleding, licht en geluid te kunnen bekostigen.
Website:  www.wensmuziek.com

 

Aanmelder:  Marijke Wojtkowiak
Organisatie:  Naschools sportaanbod voor speciaal basisonderwijs SBO de Piramide
Project:  Click Sport Piramide is een naschools sportaanbod voor kinderen van het speciaal basisonderwijs. Tijdens Click Sport Piramide komen verschillende sporten aan bod. Hierbij worden trainers van een sportclub uitgenodigd of we gaan als groep een initiatie volgen bij de sportclub zelf.
Kinderen van het speciaal basisonderwijs hebben net iets meer ondersteuning nodig en het werken in een kleine vaste groep met een vaste lesgever geeft hen het nodige vertrouwen. Deze kinderen en betreffende ouders proberen de weg naar een sportclub te vinden maar vallen daar vaak net uit de boot omwille van een extra ondersteuningsbehoefte van hun kind. Dit kan op sociaal-emotioneel vlak of op motorisch gebied. Door het aanbieden van Click Sport Piramide proberen we een brug te vormen tussen de sportclub en onze doelgroep.Op deze manier leren beide partijen elkaar beter kennen, de sportclub leert omgaan met onze doelgroep en de kinderen & ouders leren de sportclub en hun werking beter kennen. Een win-win situatie! Kinderen die de aansluiting bij een sportclub niet vinden, kunnen gewoon lekker gezellig blijven sporten tijdens Click Sport Piramide. Ze voelen zich eindelijk ergens bij horen en dat is prachtig om te zien en te voelen. Ook de ouders vinden op deze manier steun en contact met elkaar. Er wordt dus niet alleen aandacht besteed aan het sporten op school maar ook het naschoolse sporten en sociale contacten wordt gestimuleerd, hetgeen onze doelgroep alleen maar ten goede komt!!
Website:  www.sbo-depiramide.nl

 

Aanmelder: Hugo Maas
Organisatie: Stichting Onderkomen Neterselse Verenigingen (ONV)
Project: Het onderkomen, genaamd; “de Muilerij” is er voor alle activiteiten die niet in een gemeenschapshuis kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld het bouwen van een carnavalswagen, het bouwen van toneel-decors, onderhoudswerkzaamheden (doelen van sportclubs, of het instrumentarium van de muziekvereniging en (tijdelijke) opslag van groot materieel.
Maar de Muilerij biedt veel meer dan dat, het is niet alleen een werkplaats die van alle gemakken is voorzien, maar vooral ook een plek waar men elkaar kan ontmoeten.
Bijvoorbeeld als uitvalsbasis voor een groot carnavalsevenement of de jaarlijkse zeskamp, maar ook voor bijvoorbeeld de kindervakantieweek en een brommerbeurs.
Om de accomodatie écht multifunctioneel te maken is er grote behoefte aan fase 2 van de realisering. Na grootschalige sponsoracties waarin het hele dorp gul heeft gegeven om de ruwbouw eind 2015 te kunnen realiseren is het nu tijd voor een vervolg.
De beoogde verdiepingsvloer geeft 120 m² extra ruimte waardoor de schuur optimaal gebruikt kan worden. Een volwaardig sanitair, een kantine, opslagruimte en gebruikers-/ overlegruimten kunnen met een bijdrage van Kiemkracht werkelijkheid worden.
Daarmee wordt het scala aan mogelijkheden, ontmoetingen en multifunctionaliteit ontzettend vergroot.
Website:  www.muilerij.nl

 

Aanmelder: Anita Weststrate
Organisatie: het Witte Kerkje
Project: Afsluiting van het vak levensbeschouwing VWO5 PiusX als co-creatie.
Wij bieden de jeugd een moment van bezinning, verbinding en rust op een bijzondere manier. Ter afsluiting van het vak levensbeschouwing VWO5 komen de leerlingen samen in het Witte Kerkje en maken zelf de muziek en gedichten etc. De ‘predikant’ verbindt de creaties tot een geheel met een boodschap. Het Witte Kerkje (monumentaal pand!), met haar geschiedenis, is een bijzondere locatie. De sfeer is ontspannen. Na afloop is er thee/koffie en koek in De Dissel.
Website: www.pkn-bladel.nl

 

Aanmelder: Geertje de Graaf
Organisatie: stichting Nacht voor Oranje
Project: de stichting biedt beginnende bands de kans om podiumervaring op te doen onder professionele omstandigheden. De stichting is een aantal jaren geleden het project ‘NVO Nouveau’ gestart. Dit project brengt mensen samen die graag muziek maken, zodat zij een bandje kunnen vormen en hierbij muziekles en coaching krijgen. Nacht voor Oranje draagt bij aan de kosten voor coaching, een plek om te repeteren en de aanschaf van spullen zoals een drumstel en een geluidsinstallatie. De jonge bands die voort zijn gekomen uit NVO Nouveau hebben al meerdere keren de mogelijkheid gekregen om op te treden.
Met een geldelijke stimulans voor het project NVO Nouveau zal er meer ruimte zijn om het project optimaal vorm te geven.
Website: www.nachtvoororanje.nl

 

Aanmelder: Sies Vonk
Organisatie: Kempenmuseum De Acht Zaligheden
Project: Kempenmuseum De Acht Zaligheden wil de Kempische kinderen en jongeren op een leuke en inspirerende manier in contact brengen met kunst en cultuur. Ze ontdekken spelenderwijs de leefwijze van hun voorouders maar worden tegelijkertijd gestimuleerd om creatief bezig te zijn, om nieuwe dingen te ontdekken en met een open blik te kijken naar hun afkomst, kunst en cultuur.
Het museum is een uitermate geschikte plek voor kinderen en jongeren om creatief te zijn en te ontdekken. Het is een andere omgeving dan bijvoorbeeld een school en meteen ook een inspirerende omgeving voor deze activiteiten. Dat vrijwel alles gedragen wordt door vrijwilligers maakt het initiatief nog mooier. Zij bezorgen de kinderen een heerlijk bezoek aan het museum. De kinderen met hun blije en lachende gezichten bezorgen op hun buurt de vrijwilligers weer een zalige dag.
De kinderen en jongeren leren van vroeger en tegelijkertijd wordt hun creativiteit en fantasie geprikkeld. Dit draagt natuurlijk schitterend bij aan de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren in de Kempen vandaar de deze voordracht.
Kempenmuseum De Acht Zaligheden wil deze kinderactiviteiten en projecten graag voortzetten en uitbouwen. De Zilveren Rank zou bij kunnen dragen aan de investering in nieuwe materialen en het vervangen van oude (denk bijvoorbeeld aan het lesmateriaal voor het nieuwe project met Erfgoed Brabant).Tevens zou het geld gebruikt worden voor het ontwikkelen van structurele projecten met middelbare scholen. Er zijn nog talloze ideeën en initiatieven die met een kleine investering juist wel te realiseren zijn.
Website:  www.achtzaligheden.nl

 

Aanmelder: Jamie Boeijen
Organisatie: Tribe Stal Tilburgs
Project: Tribe Stal Tilburgs is een 1* Independent Horse Boy and Movement Method organisatie in de dop die zich richt op jongeren in de Kempen.
De Horse Boy Method is een beproefde, wetenschappelijk bewezen methode, die de communicatie en het creëren van nieuwe patronen in de hersenen bevorderd voor mensen op het autisme spectrum, ADD, ADHD, angststoornissen, hoog-sensitiviteit en andere neuro-sensorische diagnoses. Ook jongeren die zich om wat voor reden dan ook niet thuis voelen in de maatschappij zijn welkom. Wij kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen.
We maken gebruik van de 3 pijlers:
• Volg het kind: intellectueel, fysiek en emotioneel
• Doe het in de natuur (zo min mogelijk onnatuurlijke prikkels als licht, geluid, parfum etc.)
• Laat hem/haar bewegen
De paarden helpen ons hierbij. We maken gebruik van de specifieke bewegingen van het paard die de leercentra van de hersenen stimuleren. Het resultaat is niet alleen therapeutisch. Op deze manier kunnen we kinderen ook sociale vaardigheden, fijne en grove motorische vaardigheden, lezen en schrijven, rekenen, en zelfs alle kennisvakken en talen tot op een gevorderd niveau helpen ontwikkelen.
Plus, het is erg leuk!
Website: www.staltilburgs.nl

 

Aanmelder: Renee Verberne
Organisatie: junior dorpsraad Casteren
Project: Hallo, wij zijn van de junior dorpsraad van Casteren. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid voor de jeugd in Casteren. Wij hebben al een aantal dingen bereikt, zoals sportveldje op de plaats van de oude school, borden langs de weg bij het sportpark en bij de Beverdijken (schoolroute), strooien in de winter van de Beverdijken. En Beverdijken onder de aandacht brengen om de drukte hopelijk te verminderen.
wij zouden graag de prijs winnen om nog meer te kunnen bereiken voor de jeugd. Ook voor plannen die nog gaan komen zouden we het goed kunnen gebruiken. Maar ook voor meer bekendheid, zodat de jeugd in Casteren weet waar ze terecht kunnen als ze nieuwe ideeën of aanmerkingen hebben om de leefbaarheid te stimuleren.

 

Aanmelder:  Rogier van Rijswijck
Organisatie:  Carnavalsvereniging de Buurlanders
Project:  Bij Carnaval hoort ook feestvieren; vier dagen lang, liefst in het eigen dorp in onze optiek.
Mede door de aanscherping van het alcoholbeleid voor minderjarigen is de hele groep van 12 tot 18 jaar de afgelopen jaren echter tussen wal en schip gevallen. Ze zijn niet meer welkom in de horeca en voelen zich ook niet thuis bij het jeugdcarnaval, dat al sinds jaar en dag georganiseerd wordt door het OJW, waar ook jongere kinderen rondlopen. Het gevolg is dat ze thuis blijven, of naar dorpen in de omgeving fietsen waarvan rondverteld wordt dat ze nog aan drank kunnen komen. Een goed voorbeeld daarvan was afgelopen jaar het gebeuren in Hoogeloon, waar een lokale ondernemer, min of meer op straat, blikjes bier verkocht. Dat was via de sociale media zo rond en de complete jeugd uit de Kempen verzamelde zich in Hoogeloon, met zelfs vechtpartijen en politie ingrijpen als gevolg.
Ouders zouden unaniem de situatie van vroeger (een pilsje in de tent of een cafe in het eigen dorp) verkiezen boven de situatie dat ze niet weten waar hun kind uithangt en wat voor genots- of verdovende middelen het kan verkrijgen. Maar dat hebben we helaas niet in de hand. Samen met het feit dat ook steeds meer jongere kinderen zich niet meer aangetrokken voelen tot het jeugdcarnavalsprogramma van het OJW in zijn huidige vorm, maakt dit dat steeds meer ouders kiezen voor alternatieven als een lang weekend weg of zelfs wintersport.
Wij vrezen dat er hierdoor een eerste generatie aan het opgroeien is die Carnaval niet of nauwelijks meer kent en waardeert. Dit vormt een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van Carnaval op de lange termijn. En daarmee vallen dan vanzelfsprekend ook de beschreven positieve effecten voor de jeugd weg. De Buurlanders vond en vindt het dan ook noodzakelijk om dit tij te keren. Vorig jaar zijn we dan ook begonnen met één alcoholvrije feestavond voor middelbare schooljeugd. De eerste editie, genaamd ‘KreezieFist’ was een succes te noemen. Een goede opkomst van 12, 13, 14 jarigen, een knalfeestje, positieve reacties en totaal geen ongeregeldheden. In de commissie hebben we ook een aantal jongeren uit de doelgroep uitgenodigd, zodat het niet alleen een feest voor de jeugd zou worden, maar ook zo veel mogelijk door de jeugd. En ook dat is zeer positief verlopen. Dus minimaal gaan we proberen dit feest uit te breiden qua bezoekersaantal, meer deelname door de oudere jeugd (15/16), maar ook qua aantal avonden. Het liefst zouden we vier avonden Carnaval bieden voor de middelbare schooljeugd. Wat niet gelukt is en wellicht ook niet gaat lukken, is om de begroting van dit feest sluitend te krijgen. Dit is één van de moeilijkheden als we willen uitbreiden naar meerdere avonden. Verder heeft OJW zeer recentelijk aangegeven haar activiteiten te beëindigen. De rek is uit de vrijwilligers en ze achten zichzelf niet in staat om de negatieve tendens in de bezoekersaantallen te doorbreken. Dus ook de jongere jeugd (8-11) valt nu in hetzelfde gat. De geschetste gevolgen worden hierdoor alleen maar versterkt.
De Buurlanders hebben hierop dan ook meteen de koppen bij elkaar gestoken en denken er over om een compleet programma voor beide groepen jeugd voor vier dagen op te gaan zetten. Door originaliteit en enthousiasme hopen we de negatieve tendens bij de jonge jeugd te kunnen doorbreken en door op de ingeslagen weg voor de oudere jeugd door te pakken hopen we daar de gewenste uitbreiding te kunnen realiseren. Wat er praktisch precies mogelijk is qua locatie en vrijwilligers, wordt op dit moment onderzocht. Zeker is dat het de Buurlanders geld gaat kosten. Vanuit haar doelstellingen hoeft dat in principe geen probleem te zijn, maar het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen.
Het levend houden van Carnaval onder de jeugd, is een eerste voorwaarde om ook de bovengenoemde positieve effecten te behouden. Wij denken de basis hiervoor te kunnen leggen door middel van de carnavalsfeesten voor de jongere en oudere jeugd.
Website:  www.cvdebuurlanders.nl

 

Aanmelder:  Jarno Beerends
Organisatie:  Carnavalsvereniging de Barbiertjes
Project:  Jeugdvereniging De Barbiertjes zorgt ervoor dat de jeugd uit de gemeente Bladel terecht kan bij een georganiseerde club met als hoofdzaak de viering van carnaval.
Sinds enkele jaren kan een kind vanaf 10 jaar als jeugdlid beginnen om zo al spelenderwijs gewend te raken aan de carnavalsclub.
In 1996 stond ik zelf aan de wieg van De Barbiertjes. Toen wij zo’n 10 jaar bezig waren en andere carnavalsgroepen zagen verdwijnen zijn wij na gaan denken hoe wij verder zouden moeten in de toekomst.
Toen is de beslissing genomen om niet zo zeer meer als vriendengroep overeind te blijven, maar om iedereen toe te laten tot onze club. Daarnaast was er metname voor de jongste jeugd uit Netersel een gat ontstaan door het wegvallen van de KPJ uit Netersel. Men kon gaan sporten of muziek maken, maar volop knutselen gewoon diverse dingen samen doen in groepsverband was niet meer mogelijk. Daarom zijn begonnen om deze jeugd ook toe te laten. 1x/maand komen zij bijeen om in groepsverband spelenderwijs de Barbiertjes te leren kennen. Soms is dat gewoon weg een keer zwemmen, maar soms is het ook deelnemen aan een activiteit van de “grote” Barbiertjes zoals een avond werken aan de carnavalswagen.
De carnaval van 2008 was mijn laatste jaar in het bestuur en daarna heb ik plaats gemaakt voor de jeugd. Tot mijn grote geluk zie ik dat de Barbiertjes nog altijd bestaan en zelfs komend jaar 22 jaar!!!
22 jaar betekent in carnavalstaal een 2e jubileum, aangezien bij carnaval alles in het teken staat van getal 11.
22 jaar is ook niet niets, want dat komt niet heel vaak voor. Zeker niet door een jeugdige groep dit alles nog zelf regelen en bepalen!!
Daarom wil ik de Barbiertjes nomineren. Niet zo zeer omdat ze het geld nodig hebben voor een bepaalde investering (misschien is dat wel zo, maar daarvan ben ik niet op de hoogte).
Nee, ik zou hun die 5000 euro gunnen als een soort van oeuvre prijs. Een soort van beloning dat ondanks de recessie (sponsoren gelden zijn flink gekelderd) zij nog elk jaar een mooie carnavalswagen kunnen maken voor de optochten in de gemeente Bladel. Ik weet wel dat ze nog altijd op hetzelfde onderstel rijden als toen ik stopte dus die kan volgens mij wel een keer vervangen worden door een nieuwe.
En het bestuur van nu heeft volgens mij een gemiddelde leeftijd van 20 jaar, dus ik heb hier respect voor dat men nog steeds zo bezig is.
Website:  www.barbiertjes.nl

 

Aanmelder:  Marja de Bruin
Organisatie:  Techniek Portaal de Kempen
Project:  Geen brug meer te ver voor de samenwerking tussen het basisonderwijs en technische bedrijven in de Kempen.
In regio de Kempen wordt zeer nadrukkelijk stilgestaan bij de rol die onze “maakindustrie” dagelijks speelt en tot in de verre toekomst wil blijven spelen. Velen willen “de poort naar Brainport ” mede vorm geven. Wij, de Kempische mensen, zijn met z’n allen voor een groot deel afhankelijk van die positie. Hierbij kun je denken aan het gezinsinkomen van de inwoners, onderwijs- en sportfaciliteit en voor onze kinderen en pubers, het regionaal openbaar vervoer, de dienstverlening, het lokale en regionale bestuur, de ruimtelijke ordening en zo kun je nog even doorgaan.
De rol die de industrie in de Kempen is gaan innemen is voor iedereen relevant; zeker voor jeugdigen en pubers in deze regio!
Dat vinden de mensen van “Techniekportaal de Kempen” nou ook. Daarom zijn zij bijna dagelijks bezig om de interesse voor techniek en wetenschap over te brengen op kinderen van de basisscholen in de Kempen. Zij zijn eigenlijk bezig om kinderen op heel jonge leeftijd met techniek in aanraking te brengen en ook met de bedrijven waar ze elke dag van horen of misschien wel langs lopen of fietsen. De eerste stappen van een toekomstig technisch medewerker zet hij of zij als er op heel jonge leeftijd interesse en enthousiasme gaat ontstaan voor techniek en wetenschap. Wanneer er gebrek aan interesse voor techniek en wetenschap bij de jeugd van nu is, leidt dit in de toekomst tot problemen bij het invullen van vacatures bij technisch e bedrijven in de Kempen. Door kleine proefjes en experimenten ontstaat er bij een kind verwondering, interesse, een drive om iets uit te zoeken, de trots om anderen te laten weten wat je ontdekt hebt, de creativiteit om nog meer te weten te komen, kortom een onderzoekende houding. Dit zijn de onmisbare eigenschappen van iemand die hart heeft voor techniek. Kinderen zien vervolgens welke kansen er in de Kempen liggen als ze deze eigenschappen terugzien bij de medewerkers van de technische bedrijven. Kinderen gaan bij bedrijven op bezoek en mogen op hun niveau “proeven” hoe uitdagend een technisch beroep is. Om deze plannen structureel in te bedden in scholen en bedrijven gaan we een project starten en een “brug ” slaan tussen kinderen van groep 7/8 uit het basisonderwijs en regionale Kempische bedrijven. Het doel is om voor kinderen inzichtelijk te maken waarom het leuk is om in Kempische bedrijven te werken.
De meerwaarde van dit project zit in de samenwerking tussen (gepensioneerde ) technische mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor het opwekken van de interesse bij de jeugd in de techniek. Beiden leren er veel van en gezamenlijk realiseren zij een meerwaarde voor de Kempen met het ultieme doel – meer jeugd kiest voor techniek. Daarnaast worden de leerkrachten van het basisonderwijs (veelal dames) mee genomen in deze laagdrempelige manier van kennisoverdracht.
Website:  www.techniekportaaldekempen.nl

 

Aanmelder: Tabu Elstgeest
Organisatie: Kempisch Kamerkoor
Project: Johannes Junior
Het in aanraking komen met muziek in het algemeen en klassieke muziek in het bijzonder is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor het bijwonen van concerten of andere culturele voorstellingen. Met ons project beogen wij basisschooljeugd op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een groot klassiek werk waarbij ook de muzikale en culturele beleving grote rol speelt. Wij proberen zoveel mogelijk aspecten aanbod te laten komen; wie is de componist, in welke tijd leefde hij, waarom schreef hij deze muziek en waarom op die manier, wat is het verhaal daarachter en de betekenis daarvan en met welke deze elementen kun je dit verhaal (muzikaal) vertellen en uitbeelden en hoe kun je zoiets meebeleven? De Johannes Junior heeft bewust een rondtrekkend karakter en strijkt ieder jaar neer in een andere Kempische gemeente om zodoende zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Daarnaast omvat het project een groot samenwerkingsverband tussen verschillende culturele instellingen en uitvoerenden uit de regio: Stichting Passionele Projecten de Kempen, Het Kempisch Kamerkoor, muziekschool Art4U, basisscholen uit de regio, professionele musici en danseressen.
Website: http://www.kempischkamerkoor.nl