Aanmeldingen 2018

Onderstaand vindt u de aanmeldingen voor de Zilveren Rank 2018.
De periode van aanmelden loopt tot 1 juli 2018, zie hiervoor het aanmeldformulier.
Op 5 oktober 2018 wordt bekendgemaakt wie met de Zilveren Rank naar huis gaat.

Aanmelder:   Jan de Mol
Organisatie:  Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) Eersel
Project:           “HOE HET IS OM TE LEVEN MET EEN BEPERKING”.
Motivatie:
Het project “hoe het is om te leven met een beperking” startte, na intensieve voorbereiding, in het schooljaar 2013-2014 met o.a. subsidie van de Rabobank en Zorgbelang. Thans is het project toe aan een flinke vernieuwing. Ten eerste omdat de toen gemaakte film niet meer bij de tijd is, ten tweede omdat allerlei hulpmiddelen die gebruikt worden aan vervanging toe zijn en ten derde omdat sinds kort een vergoeding betaald moet worden voor gebruik van rolstoelen (Mytylschool Eindhoven). Bovendien zou een passende waardering voor de vrijwilligers elk jaar mogelijk moeten zijn, bv. door een gezamenlijke lunch.
Het project kwam destijds met bescheiden middelen tot stand. Intussen is project een vast onderdeel geworden op alle 8 basisscholen in de gemeente Eersel alsook op de ZMLK school in Eersel. Leerkrachten, ouders en leerlingen, zowel als de vrijwilligers van PMB waarderen het project enorm! Omdat consequent werd geëvalueerd kon het project “meegroeien” en werd zodoende een niet meer weg te denken onderdeel in het lesprogramma van alle basisscholen in de gemeente Eersel. Reden waarom PMB thans een vernieuwingsslag wil maken door een nieuwe (korte) film te laten maken door een professional, een aansprekende film die past in deze tijd. Zo’n film kost € 5.000 (offerte is beschikbaar), mede vanwege allerlei rechten waarvoor betaald moeten worden. En, zoals al gezegd, hulpmiddelen zijn toe aan vervanging. Dit betreft o.a. taststokken, oogmaskers, brillen, rugzakken, schenkkannen, sensoren, grijpers, fotomateriaal en protheses.
Website: www.pmbeersel.nl

 

Aanmelder:    Jan Verzijlenberg
Organisatie:   Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen
Project:            Muziekles en muziek leren spelen is één van de topics voor dit jaar voor kinderen tot 18 jaar en behorende tot de doelgroep van 120% van het minimum inkomen.
Motivatie:
De Stichting Leergeld voor Veldhoven en de Kempen besteden extra aandacht aan kinderen in de Kempen door contact te leggen met de sportverenigingen en muziekscholen om m.n. de kinderen te bereiken die z.g. “onzichtbaar” blijven omdat ouders moeilijk over de schaamte drempel kunnen stappen of om andere reden zich niet willen/kunnen melden.
Website: www.leergeldveldhovendekempen.nl

 

Aanmelder:       Harry Kessels
Organisatie:      d’n Oppazz
Project:               d’n OppazzStudie coaching
Motivatie:
Wanneer er thuis geen rust, ruimte, gelegenheid is…
Wanneer de keuze om ervoor te gaan zitten steeds weer wordt uitgesteld…
Wanneer het tijdens het eten steeds weer besproken wordt en het er altijd over gaat…
Wanneer de zorgen groter en groter worden…
Wanneer de telefoon een te grote afleiding is…,
maar de potentie er wel is, maar het komt er niet uit…
Bieden wij de ruimte, tijd, gelegenheid, duidelijkheid, structuur, het luisterende oor, een gesprek om er samen uit te komen.
Aan de bar in onze huiskamer en op onze studie-zolder is er ruimte, tijd en de gelegenheid om te praten, te luisteren en te leren… ook over jezelf!
Website: www.dn-oppazz.nl

 

Aanmelder:         Jan van de Wijdeven
Organisatie:        Muziekvereniging Sint Willibrordus Casteren
Project:                 Muziek Opleiding Casteren (MOC)
Motivatie:
Muziekvereniging Sint Willibrordus uit Casteren is een levendige muziekvereniging die nog steeds in slaagt om veel Casterse kinderen met muziek aan aanraking te laten komen. In samenwerking met Basisschool Sint Jansschool wordt jaarlijks een project opgezet. Hierbij krijgen de kinderen uit groep 5 en groep 6 in 10 wekelijkse lessen muziekonderwijs. Dit onderwijs is gericht op het aantrekkelijk presenteren van de mogelijkheid om bij de Muziekvereniging een instrument te gaan bespelen. Elk jaar besluiten verschillende kinderen om gebruik maken van de gratis proeflessen. De docenten van Muziekvereniging Sint Willibrordus zijn dan in staat om de kinderen zodanig te motiveren dat de kinderen verder gaan met het bespelen van een instrument. Op deze manier draagt het MOC project van Sint Willibrordus bij aan de muzikale vorming van veel Casterse kinderen. Ook ervaren de kinderen op deze manier hoe leuk het is om samen met anderen muziek te maken.
Website: https://www.facebook.com/MuziekverenigingSintWillibrordusCasteren

 

Aanmelder:         Lucien Panken
Organisatie:       Speelbos Bladel
Project:               In april 2012 hebben we dankzij de inzet van Bladelse kinderen en senioren het speelbos aan het “slingerpedje” kunnen openen.  Het Speelbos heeft zich sindsdien een vaste plaats verworven en biedt voor Bladelse en andere kinderen dé gelegenheid om in een natuurlijke omgeving op basis van hun eigen fantasie te spelen met hout, zand en water en zo kennis te maken met en respect te krijgen voor de natuur. Na 6 jaar is het Speelbos nog springlevend. Het biedt jonge kinderen en hun ouders de gelegenheid om fijn te spelen (zoals vruuger….) en vormt een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Motivatie:
We zijn trots op ons Speelbos en dat we dat met hulp van talloze mensen en partijen uit Bladel tot stand hebben kunnen brengen. Ook zijn we (nog steeds) trots op de in 2013 gewonnen Zilveren Rank.
Het Speelbos is gratis toegankelijk, als Stichting hebben we vrijwel geen inkomsten. Ondanks dat we veel “in natura” regelen, kosten beheer en onderhoud geld. Dankzij de aan de Zilveren Rank uit 2013 verbonden prijs hebben we e.e.a. de afgelopen jaren kunnen bekostigen. Maar we komen na 6 jaar in de fase dat slijtage begint op te treden en sommige spelaanleidingen en beelden geleidelijk aan moeten worden vervangen.
Website:  www.slingerpedje.nl   www.speelbosbladel.nl

 

Aanmelder:             Ellen Borrenbergs
Organisatie:            KPJ Bergeijk
Project:                     Zeskamp
Motivatie:
Doordat we zelf natuurlijk ook door middel van de zeskamp kunnen zorgen dat de activiteiten zo goedkoop mogelijk geregeld kunnen worden scheelt dat voor de jeugd al veel. Door de nominatie kunnen wij ze nog meer aanbieden om te gaan doen, alles wordt steeds duurder waardoor de eigen bijdrage van de activiteit natuurlijk ook hoger wordt. Het zou leuk zijn voor de jeugd als we dat nog wat meer kunnen beperken, want doordat wij wat met ze gaan doen blijven ze van de straat. En dan hebben ze een hele leuke bezigheid.
Website: www.kpjbergeijk.nl

 

Aanmelder:            Bert van de Sanden
Organisatie:           Sint Joris Gilde Bergeijk
Project:                    De jeugd motiveren om het cultureel erfgoed van de schuttersgilden door te zetten in lengte van jaren en hieraan actief deel te nemen.
Motivatie:
Wij doen al 5 jaar de schooljeugd van groep 6-7 en 8 naar het gilde toehalen om daar een voormiddag het gildegebeuren onder de aandacht te brengen. Deze voormiddag bestaat uit: Laserschieten op een vogel; met de luchtbuks schieten in de schiethal; schildjes graveren naar eigen idee; trommen en uitleg over het ontstaan en de functie van een gilde. De jeugd is zeer gemotiveerd bezig en vol overgave. In al die jaren hebben wij al ongeveer 900 kinderen mogen ontvangen. Wij als gildebroeders zijn dan ook zeer tevreden als deze voormiddag weer goed verlopen is en de kinderen weer dankbaar naar huis gaan. Dit alles is in een lesprogramma samen gevat onder het motto; Daar hedde de guld. Heel deze activiteit wordt ook ondersteund door het cultuurplaza De Kempen met medewerking van Marie-Jose Stravers. Al bij al een zeer leuke activiteit en hopelijk toekomst bestendig.
Website: www.st.jorisgilde-bergeijk.nl

 

Aanmelder:           Sandra Schoormans
Organisatie:          CV de Buurlanders
Project:                   Kreeziefist voor de Kempische jeugd vanaf groep 5 tot en met 17 jaar
Motivatie:
Leden van CV de Buurlanders (o.a. Rogier & Suus van Rijswijk) hebben in 2017 een jeugdcarnavalsavond georganiseerd in de carnavalstent in Eersel. Dit was zo’n doorslaand succes dat ze dit jaar een 4 daags, grandioos carnavalsfeest georganiseerd hebben voor de jeugd uit de Kempen. Het gaat om de leeftijdsgroep jeugd vanaf groep 5 tot en met 17 jaar. De jeugd was 4 avonden welkom in de Muzeval in Eersel. De leeftijdsgroep van groep 5 tot en met 8 was welkom van 18.00 uur tot 20.45 uur. De middelbare schooljeugd was welkom van 21.00 uur tot 00.00 uur. 4 Avonden lang 300 Kempische kinderen ‘in huis’ om er samen een knalfeest van te maken. Deze groep heeft genoten van de 1e tot de laatste minuut. De gehele organisatie was tot in de puntjes geregeld. Er was werkelijk alles gedacht. Geweldig dat er aan deze groep jeugd gedacht wordt! Aangezien er heel veel tijd, energie en geld in deze organisatie zit, gun ik de organisatie van Kreeziefist de Zilveren Rank om dit prachtige feest voor de Kempische jeugd voort te zetten!
Website: www.cvdebuurlanders.nl

 

Aanmelder:          Adriënne Egelmeers
Organisatie:         Jeugd vakantiewerk Eersel
Project:                  We doen ons best om iedere laatste week van de zomervakantie een hele gave week neer te zetten voor alle basisschoolkinderen uit Eersel en omstreken.
Motivatie:
Jeugdvakantiewerk Eersel zorgt er ieder jaar voor dat basisschoolkinderen één keer in het jaar een actieve en leuke week kunnen bijwonen. Komend jaar bestaan wij 40 jaar, een mijlpaal. Jeugdvakantiewerk Eersel is opgericht met de gedachte dat kinderen waarvan ouders wat minder te besteden hebben, toch een week ‘vakantie’ kunnen meemaken. Daarom is ons doel dat we zo veel mogelijk activiteiten ondernemen met zo min mogelijk geld, zodat de kosten van week betaalbaar blijven voor iedereen.
Website: www.jvweersel.nl

 

Aanmelder:             Malou Meulenbroeks
Organisatie:            Korfbalvereniging Netersel-Casteren
Project:                     trainingen professionaliseren door middel van betaalde trainers zodat al onze teams een professionele training krijgen.
Motivatie:
Onze jeugd wordt nu getraind door vooral ouders. Dit betekent dat niet alle jeugdleden voldoende leren en ontwikkelen. Graag zouden wij professionele trainers zetten op deze jeugdteams zodat de korfbal ook leuker wordt en jeugdleden meer gemotiveerd worden om te gaan korfballen.
Website:  neca.netersel-casteren@knkv.net

 

Aanmelder:            Huib Ten Napel
Organisatie:           Echo der Kempen Bergeijk
Project:                     Let’s Play
Motivatie:
Het is voor kinderen vaak de enige manier om na de blazersklassen die in Groot Bergeijk op alle scholen worden gegeven, structureel verder te gaan met muziek. De kinderen van de blazersklassen zijn vaak net te jong voor een reguliere instroom bij de muziekschool Art4U, omdat de drempel naar een ‘echt’ instrument bespelen groot en duur is. De meeste kinderen zijn erg enthousiast als ze in de blazersklas zitten, maar veel ouders besluiten om hun kind toch maar niet naar Let ’s Play te laten gaan. Men vreest vooral voor de kosten van de muziekschool en de kosten van een instrument.
Nu stellen we bij Let’s Play gratis een instrument ter beschikking en zijn er ook geen kosten voor het eerste halve jaar. Bovendien komen we ouders tegemoet in de kosten voor de muzieklessen bij Art4U. De meeste instrumenten zijn nog maar net voldoende van kwaliteit voor deze groep kinderen.
De kosten voor dit alles worden nu door de vereniging gedragen omdat we ervan overtuigd zijn dat voor het voortbestaan van muziekverenigingen en een gezond muzikaal klimaat in de Kempen de jeugd enthousiasmeren van het grootste belang is.
Samen muziek maken in verenigingsverband is niet alleen goed voor de sociale vaardigheden, het is ook noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van de hersenen. Het is al aangetoond: muziek maken maakt kinderen slimmer! Muziek moet dus vaker op de agenda!
Website: www.echoderkempen.nl

 

Aanmelder:              Mirjam Peeters-Loos
Organisatie:             Get Praut
Project:                       dagbesteding (leer-werkomgeving) voor jongeren 18+ met autisme
Motivatie:
Zelf heb ik een zoon met autisme, altijd naar voorgezet speciaal onderwijs kunnen gaan, gelukkig!! Maar als je 20 bent stopt het speciaal onderwijs en zie dan maar eens een plek te zoeken waar iemand op zijn “plek”zit !! Juist voor deze jongeren, niet alleen mijn zoon, is het bijzonder moeilijk een plaats te vinden. Na ontzettend veel zoeken en “uitproberen ” is mijn zoon op een gegeven moment begonnen bij Get Praut !! En met succes !! Hoe mooi is het om te zien dat iemand het naar de zin heeft, lachend naar “zijn werk “gaat en weer thuis komt met verhalen !!
Bert en Henriette van Get Praut doen er dan ook alles aan om hun project te doen slagen !!
Ik vindt dat deze mensen deze mooie prijs dan ook echt dik en dik verdienen!!!
Website: www.getpraut.nl

 

Aanmelder:           Henriette Brekelman-Kuijken
Organisatie:          Get Praut
Project:                    Dagbesteding voor jongeren met autisme met normaal IQ
Motivatie:
GetPraut biedt jongeren met autisme een fijne, veilige plek om zich te ontwikkelen. Dé dagbesteding om zinnig bezig te zijn met je dag en je computer. Get Praut is een door Bert en Jet Brekelmans opgerichte dagbesteding voor jongvolwassenen met autisme. Doordat Maikel, de zoon van Jet en stiefzoon van Bert, na ondervraging op zijn vorige dagbesteding (horeca) zonder zinvol doel thuis kwam te zitten met de nodige kwalen werd er flink nagedacht over wat de mogelijkheden waren om iets te beginnen wat bij hem paste maar ook bij ons.In de buurt zijn namelijk volop dagbestedingsplekken beschikbaar maar dan richten deze zich op de groenvoorziening en zorgboerderijen en hooguit nog horeca maar daar stopt het een beetje. Maikel wilde graag iets met computers leren. Hij is daarmee begonnen in Helmond maar in de buurt van Bergeijk was dat niet voorhanden, steeds meer komen er wel betaalde banen maar dagbesteding is nog zeldzaam voor deze jongvolwassenen. Omdat Bert een IT man is en hij op het punt stond zijn baan bij Ziggo te verliezen door reorganisatie’s bood de mogelijkheid zich aan om volop te kijken naar iets wat bij ons past.Uiteindelijk werd de naam al snel gevonden, Get Praut, wat staat voor wordt trots, Proud is dan veranderd in Praut van autisme. Dan nog het bedrijfje erom heen, wat willen we gaan doen. Dat werd het maken en bijhouden van website’s en alle nodige drukwerk. Flyers maken voor oa NVA Noord Brabant, maar ook het posten van de activiteiten van de Kempen Specials, de eerdere winnaar van de Zilveren Rank. Posters maken voor de Gouden Leeuw met de kermis en ga zo maar door. Er is veel contact met deze “klanten” en dat maakt het werk erg afwisselend, ze krijgen een eigen stukje.We zijn antikraak gaan huren in de “oude Bieb” in Bergeijk om ons eerst te gaan orienteren naar de vraag. Vraag van jongeren met autisme en vraag naar website’s. Hoe zet je dit op en hoe kom je ertussen? Maikel was inmiddels als enige aan de slag en we gingen door middel van flyers en het bezoeken van autisme markten op zoek naar deelnemers. We kwamen er achter dat er meerdere jongeren met autisme die al aan het werk waren geweest maar die uitvielen toch door de werkdruk, heel graag wilden beginnen.Toch is het niet zo dat Get Praut daarom al compleet is, jongeren met autisme zijn namelijk erg kwetsbaar en door de vele prikkels zijn er zeker jongeren die daarom maar 1 of 2 dagdelen actief bezig kunnen zijn, ook zijn de deelnemers snel uit het veld geslagen door dingen die thuis gebeuren of door nieuwe dingen en dat maakt ze erg kwetsbaar. De groei van website’s maken voor dus echte klanten is echt ook een gunfactor, we maken prachtige website’s voor een voordelig tarief en ook onderhouden we deze, enkele voorbeelden zijn oa de NVA Noord Brabant, de Kinderboerderij Bergeijk, De Kempen Specials, die eerder de Zilveren Rank heeft gewonnen, JEBO bestratingen, de Gouden Leeuw Bergeijk en ga zo maar door. Veel mensen vinden het prettig om buiten dat ze een goede website krijgen ook een stukje sociaal meewerken om jongeren met autisme aan het werk te houden. Dat is echt heel erg mooi en daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. Het concept is eigenlijk heel eenvoudig, we halen website’s binnen, visitekaartjes, flyers en nog meer mooie dingen en jongeren met autisme die maken deze prachtige dingen, zijn werkelijk creatief bezig en hebben echt een zinvolle dag of dagdeel. Ieder in eigen tempo en eigen kunnen, de ene is snel de ander is creatief de ander is goed met muziek en maakt de mooiste muzikale ondersteuning bij de You Tube filmpjes.De jongeren worden begeleid door Bert en door Maartje die inmiddels bij ons in dienst is via de ISD, Maartje is ook thuis komen te zitten na een burn out na school en leert bij ons om ook haar dagritme weer op orde te krijgen, een win win situatie want onze jongeren zijn blij met haar begeleiding en haar geweldige IT kennis en voor Maartje is het een kans om weer ervaring op te bouwen en te kijken waar haar grenzen liggen. Al met al willen we graag zo veel mogelijk jongeren helpen om gewoon gezellig maar zeker creatief bezig te zijn, zoals we zelf zeggen we zijn geen knutsel en freubelclub. We komen werkend de dag door en we leren onze jongeren ook echt iets. Van het officepakket tot photoshop, illustrator, wordpress etc. we kijken wat ze kunnen en willen leren, naar de mogelijkheden die bij elke jongere anders is en waar de interesses liggen. We gaan met een goed gevoel naar huis omdat we de dag nuttig hebben doorgebracht en ook echt klanten hebben geholpen, dit allemaal met een lach! Ik zou zeggen kom eens langs in Bergeijk!
Website: https://getpraut.nl/

 

Aanmelder:              Sjef van Beek
Organisatie:             Jong Nederland Reusel
Project:                      gevarieerd aanbod aan activiteiten voor jongeren tussen de 4 en 17 jaar met diverse speciale doelgroepen
Motivatie: 
We zijn volop in beweging. We zijn vorig jaar gestart met een groep voor kinderen met een beperking. Hiervoor moeten spelmaterialen aangeschaft worden, kleine aanpassingen aan onze accommodatie gedaan worden en leiding extra worden opgeleid.
Daarnaast hebben we een nieuwe kampvuur cirkel gerealiseerd en zijn we bezig met het aanpassen van de veldverlichting en het veld an sich. We zijn ook bezig met het maken van plannen voor een grootschalige verbouwing van onze blokhut. Dit alles omdat een en ander te klein is geworden en sterk verouderd. We houden de kosten zo laag mogelijk door zelfwerkzaamheid van de leiding, maar voor de verwezenlijking van onze ambities is wel extra geld nodig. Na de vernieuwingen, zijn we weer toegerust op vele jaren plezier en ontspanning voor een grote groep jeugd.
Website: www.jongnederlandreusel.nl

 

Aanmelder:              Mandie Vosters
Organisatie:             Jong Nederland Wintelre
Project:                       jaarlijks zomerkamp
Motivatie:
Jongens en meisjes van groep 3 t/m 1e jaar brugklas kunnen lid worden van Jong Nederland.
Wij verzorgen voor alle groepen 1 dag in de week een groepsavond, elke klas heeft zijn eigen dag. Wat hier gedaan wordt, verschilt per week. Knutselen, koken, spelletjes binnen of buiten.
Ook organiseren wij voor alle leden 1 keer per jaar een zomerkamp. Hier worden elke dag spelletjes gedaan, en worden verschillende activiteiten gedaan.
Wij zouden dit jaar graag met de zeskamp tijdens onze zomerkamp luchtkussens neer zetten. Ook zouden we graag extra spelletjes of materialen aanschaffen voor onze groepsavonden.
Website: www.jongnederland.nl

 

Aanmelder:            Ron Castelijns
Organisatie:           Belevenement Hoogeloon
Project:                    Podium voor  amateur singer-songwriters om hun talent aan een publiek                                         te tonen.
Motivatie:
Het project richt zich op een zo breed mogelijk palet van deelnemers, maar met name jeugdig, muzikaal talent willen wij een podium bieden. Deelnemers willen wij ervaring en inzichten geven van collega artiesten.
De begeleiding door muziekdocenten, ervaren musici en de wisselwerking tussen deelnemers zal de deelnemers een breder spectrum bieden. Ook de mogelijkheid om met een professioneel geluidsbedrijf te werken, is voor vele een eerste kennismaking met dat aspect van optreden. De ervaring van optreden traint ze in interactie, presentatie en musiceren voor een groter publiek.

 

Aanmelder:             Berno Nieuwenhuizen
Organisatie:            Jeugd IVN Luyksgestel
Project:                     Maandelijkse activiteiten om kinderen door beleving in contact te                brengen met de natuur om ze zo de mooie en belangrijke aspecten van de natuur in te laten zien.
Motivatie:
Kinderen komen in ons land niet vanzelfsprekend in contact met de natuur. Toch is dat contact heel waardevol. Natuur is in de eerste plaats gewoon leuk voor kinderen, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen in de natuur stimuleert hun creativiteit en sociale intelligentie. Daarnaast voorkomt het overgewicht.
Natuur is niet alleen onmisbaar voor kinderen, maar kinderen zijn ook onmisbaar voor de natuur. Zij zijn immers de toekomstige natuurbeschermers, beleidsmakers, boeren, burgers en bouwers. IVN Bergeijk-Eersel heeft daarom een club van ‘Natuurvrienden’, jongens en meisjes van 8 t/m 13 jaar die geïnteresseerd zijn in de natuur.
Een van de manieren om jeugd en natuur met elkaar te verbinden is via beleving en educatie.
Het IVN hanteert hierbij de volgende kernelementen:
beleving (hart);
kennis (hoofd);
gedrag of handelen (handen).
Het accent ligt daarbij op het hart. Ook hier geldt dat we ervan overtuigd zijn dat leren over de natuur vooral gaat via ‘zelf doen’, beleven en verwonderen. Nu verwondering en nieuwsgierigheid zaaien, betekent straks respect en betrokkenheid oogsten.
Wat doen we?
Activiteiten zijn afhankelijk van het seizoen en het programma van de jaren ervoor. Je kunt hierbij denken aan waterpracticum, paddenstoelen bekijken, vleermuizen kijken (’s avonds in het donker erg spannend), braakballen pluizen, zoeken naar diersporen, knoppen determineren, vlinders en libellen enz. enz. Alles wat een relatie heeft met natuur en milieu en waarvan wij denken dat we er een leuk programma voor kunnen maken is bespreekbaar. Allerlei thema’s komen dus aan bod.
Website: www.ivn.nl/be

 

Aanmelder:            Pieter van Veldhoven
Organisatie:               de Lustige Klanken Bergeijk
Project:                    Het JAM project (Jonge Accordeon Muzikanten) probeert kinderen kennis te laten maken met het Accordeon.
Motivatie:
Dit doen we door scholen te bezoeken en de basisschoolkinderen enthousiast te maken, door een muziekles te geven in de groepen 5 en 6. Het programma bestaat uit een muziekquiz, het raden van bekende melodietjes en een leuk voorspeelstuk (Pirates of the Caribbean). Het doel hiervan is om leerlingen van groep 5 en 6 de mogelijkheid te
bieden om gratis 10 proeflessen bij onze vereniging te volgen, met een door de
vereniging ter beschikking gesteld instrument, om zo het accordeon als instrument te
ontdekken. Het zou uiteindelijk erg leuk zijn om deze jonge leden bij de vereniging te krijgen.
Bij onze vereniging zijn vier leden die zich volledig op dit project storten en waar heel veel vrijwillige tijd in gaat zitten. Hierbij is te denken aan de scholen bezoeken, de 10 gratis proeflessen begeleiden, de communicatie naar de ouders van de nieuwe jeugdleden, het aanmeten en uitzoeken van de het leeninstrument en ga zo maar door. Om deze vier leden in het zonnetje te zetten zou deze prijs hier heel erg op zijn plaats zijn.
Website: www.delustigeklanken.nl

 

Aanmelder:              Willemijn van de Ven
Organisatie:             Jeugdvereniging de Barbiertjes Netersel
Project:                      bouwen van een carnavalswagen en het organiseren van diverse activiteiten en hele jaar door.
Motivatie:
Zo organiseren onze leden in juni een zeskamp. Voor de jeugd is er ieder jaar een jeugdkamp en de oudere leden gaan op ledenweekend. Dit is niet alleen erg gezellig maar ook goed voor de binding van de vereniging. Het is een hechte groep waarbij het niet alleen draait om het bouwen van een carnavalswagen maar vooral ook dat we met z’n alle gezellig bezig zijn. Onbewust leren de jongeren erg veel: samenwerken; brainstormen/creatief denken; problemen oplossen; vergaderen; financiële zaken; een vereniging besturen; producten inkopen; sponsoren werven; etc. Daarnaast zorgen alle bezigheden binnen de vereniging niet alleen voor het leren van (sociale) vaardigheden maar houdt het de jongeren ook van de straat; Een goede mogelijkheid tot zelfontplooiing dus!
Binnen de J.v. de Barbiertjes zou het geld van de Zilveren rank kunnen zorgen voor meer mogelijkheden tot zelfontplooiing van de jongeren. Dit is erg belangrijk voor jongeren, zeker in een wereld van technologie. Bij onze vereniging blijven de jongeren juist gewoon lekker met hun handen aan het werk en hebben ze hun telefoon niet nodig. We zijn altijd met meerderen bij de wagen aan het werken en er is genoeg om over te praten. Daarnaast zitten alle 16+’ers in minimaal één commissie waarin zij leren vergaderen en samen te werken. Ook dit zijn belangrijke vaardigheden die onze leden mee kunnen nemen naar de “echte volwassen wereld”. Het is mooi om te zien hoe iedereen van elkaar leert en groeit. Soms zijn de nieuwe leden kleine snotapen en leren ze zich ook te gedragen, soms zijn het verlegen jongens of meisjes die zich na een paar maanden helemaal zelfverzekerd voelen.
Website: http://www.barbiertjes.nl/joomla/

 

Aanmelder:             Reuben Keulers
Organisatie:            The Movementcompany
Project:                      Rots en Water is een fysiek-mentaal sociale competentie training.
Motivatie:
Steeds meer jongeren hebben veel baat bij extra hulp en begeleiding binnen hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Helaas is daar in onze maatschappij, zowel thuis, op school als elders, niet voor iedereen de gewenste aandacht voor, met alle gevolgen van dien op individueel en collectief niveau. Ongelukkige gevoelens en onbegrip liggen op de loer, wat vaak een verdere verharding van de samenleving en ongelijke kansen als gevolg heeft. Tijdens deze buitenschoolse training worden onderwerpen behandeld zoals respect voor jezelf en anderen, zelfvertrouwen, focus en zelfbeheersing. De methodiek brengt taal en fysieke beleving in harmonie: niet alleen zeggen wat iemand kan doen, maar ook hoe ze dat kunnen doen. Tijdens de lessen oefenen en leren de deelnemers hoe ze in bepaalde situaties de opdrachten kunnen vertalen in een positieve sterke mentale uitstraling en lichaamshouding. Hierbij beleven ze succeservaringen, waardoor een groei in oplossingsbekwaamheid kan ontstaan, die vanaf dat moment thuis, op school, bij de vereniging en elders toegepast kan worden.
Deze trainingen (er zijn basistrainingen en verdiepingstrainingen) kennen acht bijeenkomsten. De deelnamekosten zijn EUR 150,00. Zo’n training gun ik elk kind, zeker als een ouder hard op zoek is naar hulp voor zijn/haar kind en naar mij doorverwezen wordt. Helaas moet ik de conclusie trekken dat EUR 150,00 niet voor elk huishouden te betalen is. Ik zie ouders, terwijl ze na een gesprek met mij niets liever zouden willen dan hun kind aanmelden, toch met pijn in het hart de conclusie trekken dat er op dat moment geen financiële ruimte is om deel te nemen. Zorgverzekeringen keren vaak niet meer een tegemoetkoming uit, zelfs niet bij aanvullende pakketten. Stichting Leergeld of andere financiële hulp voor gezinnen komt niet in aanmerking of ‘durft’ niet benaderd te worden.
Het zou, juist voor deze gezinnen, een gigantische stimulans zijn hun kind toch aan te melden als ik ze door de hulp van Stichting Kiemkracht een korting van EUR 50,00 zou kunnen aanbieden. Bij winst van de Zilveren Rank zouden daarmee 100 (!!!) extra kinderen geholpen kunnen worden bij hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Wat een stimulans zou dat zijn!
Website:  www.themovementcompany.nl

 

Aanmelder:            Isabel Maas
Organisatie:           Teenage Dance Experience Jeugddisco de Kempen
Project:                     Jeugddisco voor jongeren uit de hele Kempen in Reusel
Motivatie:
Als er geen jeugddisco meer is in regio De Kempen dan is dat een ramp voor de jeugd tussen de 12 en 16 jaar. Het betekent dat ze nog meer thuis achter de pc blijven zitten of erger; ze gaan op straat rondhangen met alle mogelijke gevolgen van dien.
Wij, het bestuur van Teenage Dance Experience Jeugddisco De Kempen (TDE), vinden dat het nu 2 voor 12 is en luiden de bel, zodat de jeugd kan blijven genieten en op een verantwoorde manier kan proeven van het uitgaansleven in Reusel.
Teenage Dance Experience organiseert voor de jeugd van 12 tot 16 jaar uit De Kempen disco-avonden. De bezoekers komen uit de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel én Reusel-de Mierden. De avonden vinden eens in de 2 weken op vrijdagavond plaats van 19.30 – 22.30 uur bij De Valk in Reusel. De avonden worden georganiseerd vanaf september tot en met juni. Alle data van de disco-avonden zijn op de website van Teenage Dance Experience terug te vinden.
Het bestuur van TDE houdt samen met diverse vrijwilligers tijdens de discoavonden toezicht. Er is een groep van ruim 20 vrijwilligers waarop ze een beroep kunnen doen.
Wij als bestuur, staan mee onze rug tegen de muur en krijgen van allerlei instanties te horen wat het beleid is aangaande drank, roken en geluid, maar met ideeën en oplossingen komen ze niet. TDE los het zelf maar op.
Met een impuls kunnen we meer uitdaging geven aan de discoavonden, zodat ook voor de komende generaties de continuïteit van de jeugddisco gewaarborgd is en voor hen, die nu nog te jong zijn om binnen te mogen komen, niet voor altijd de deur gesloten zal blijven.
Het doel van de discoavonden is om de jeugd op een beschermende en veilige manier kennis te laten maken met het uitgaansleven in Reusel. Het gebruik van alcohol, drugs en sigaretten is uiteraard niet toegestaan. Verder wordt er gelet op het geluidsniveau van de muziek, zodat er geen gehoorschade optreedt. De avonden hebben verder als doel om onder de jeugd saamhorigheid teweeg te brengen in de vorm van verdraagzaamheid, iedereen mag zichzelf zijn, het respecteren van waarden en normen en onderling respect voor elkaar. Zo kunnen we de jeugd beter motiveren om de jeugddisco te bezoeken in plaats van dat ze rondhangen op straat of zonder toezicht in “hokken” vertoeven.
Meetbaar resultaat:
Momenteel worden de discoavonden door 150-200 kinderen bezocht. Als het aantal bezoekers structureel toeneem naar 200 – 300 bezoekers per avond dan bewijst het concept zichzelf. TDE heeft op dat moment meer financiële armslag, waardoor ze nog meer kunnen investeren in activiteiten en het geld zo terugvloeit naar de Kempische jeugd.
Website: http://teenagedanceexperience.nl/

 

Aanmelder:           Beau Sengers
Organisatie:          Jongeren Activiteiten Vereniging Luyksgestel, De Prutsers Luyksgestel
Project:                   “bouwen van een accommodatie”
Motivatie:
We staan voor het sociaal bezig zijn met elkaar, met als uitgangspunt de leefbaarheid in het dorp te vergroten en jongeren leren om te gaan met techniek en organisatie. Dit alles in thema’s die aansluiten in het maatschappelijk aspect waar ons dorp en omliggende dorpen geïnteresseerd in zijn, zodat leefbaarheid voor de inwoners van alle leeftijden wordt gewaarborgd.
“Creatief bezig zijn met techniek en organisatie is dan ook waar we onze leden in opleiden en begeleiden. Dit zien we dan ook als kerntaak.
De laatste 2 jaar is er behoorlijk wat animo gekomen vanuit de jeugd van 12 t/m 16. Een doelgroep waar weinig voor te beleven is in een dorp. Ook zien wij het als een sociale plicht om deze doelgroep jeugd van 11 tot 16 op te nemen in onze vereniging. Dit om nieuwe aanwas van onze vereniging te garanderen en vrijetijd van deze jonge mensen waar op dit moment niets op sociaal gebied te vinden is op een leerzame manier in te vullen. Dit durven we echter niet aan als we geen eigen onderkomen hebben voor onze club. Met name om structuur en veiligheid te kunnen garanderen.
Om deze transitie te kunnen doormaken is een eigen locatie en accommodatie van essentieel belang. hier kunnen we de jeugd een veilig onderkomen geven om al deze werkzaamheden uit te werken en uit te voeren. Echter is het financieel voor ons als vereniging niet haalbaar om alle kosten te kunnen dekken. Daarom willen we op verschillende manieren aan de slag om het project “bouwen van een accommodatie” te realiseren.
Website: www.javluyksgestel.nl

 

Aanmelder:            Mandy Mennings
Organisatie:            Loek@You
Project:                     Loek@Talent
Motivatie:
Stichting LOEK@YOU helpt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar uit de regio de Kempen. De stichting heeft meerdere vrijwilligers projecten. Eén project is LOEK@TALENT. LOEK@TALENT een bijzonder project. Het helpt onze kinderen en jongeren waarvoor het lastig is om (weer) mee te kunnen doen, om ze toch weer mee te laten doen in de maatschappij. Het project brengt namelijk thuiszittende kinderen weer in contact met andere ook kwetsbare leeftijdsgenootjes, bij wie mee doen in de maatschappij ook moeilijker is.
De methode, talent gericht werken is zeer helpend bij het “in beweging” krijgen van de kinderen.
De activiteiten die georganiseerd worden, zijn heel wisselend van aard en worden voornamelijk geleid door vrijwilligers. Zij proberen op een ontwikkelingsgerichte manier te denken, te kijken en te handelen. Dit alles met de focus op het versterken van kennis, bekwaamheden en kwaliteiten van de kinderen en jongeren.
Het doel van de activiteiten van LOEK@TALENT is dus kijken naar wat kinderen en jongeren WEL kunnen, positieve ervaringen opdoen, stimuleren van de ontwikkeling en de zelfredzaamheid, het (her)ontdekken van interesses, het proberen van activiteiten en het doorzetten van inspanningen die een positieve invloed hebben op de maatschappelijke positie, de culturele ontplooiing en het greep krijgen op de eigen koersbepaling.
Bij bepaalde activíteiten betrekken we ook andere kwetsbare doelgroepen, te denken valt aan ouderen, gehandicapten en zieken. Dit bevordert ontmoeting en vergroot de leefwereld van deze groep.
LOEK@TALENT gaat uit van een samenleving waarin iedereen mee mag doen. Voor kinderen is dit super belangrijk. Ook is het belangrijk dat kinderen opgroeien als krachtige mensen, met zelfvertrouwen. Het is belangrijk voor kinderen om hun eigen kracht te leren kennen. Soms is hiervoor tijdelijk of blijvend iets extra’s nodig. LOEK@TALENT is een goed hulpmiddel, een mooie leerschool, een oefen plek om een krachtiger mens te worden en contacten op te doen. Wellicht voor het leven.
Website: www.lerenopeigenkracht.nl

 

Aanmelder:             Jan Verzijlenberg
Organisatie:            Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen
Project:                     samenwerking tussen de 4 Kempengemeenten en Stichting Leergeld waarbij Leergeld een helpende rol in het uitvoeren van een gedeelte van het armoedebeleid vervuld.
Motivatie:
Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen (Leergeld) is een onafhankelijke stichting die is opgericht op 17 mei 2006. Met de naam Leergeld wordt het doel van de stichting goed weergegeven. Leergeld streeft er naar alle kinderen, waarvan de ouders in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, te laten deelnemen aan het leren op school en het leren via sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld cultuur en sport. Met dit doel wil Leergeld voorkomen dat de maatschappij uiteindelijk “leergeld” betaalt voor kinderen die door armoede aan de zijlijn zijn blijven staan.De doelstelling van Leergeld is te helpen wanneer alle andere hulppotjes/regelingen, de zogenaamde voorliggende voorzieningen, zijn uitgeput. Er worden intensieve contacten onderhouden met scholen, verenigingen en andere instellingen zoals gemeenten. Leergeld kan ook helpen door voorlichting over beschikbare voorzieningen of door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties.
Website: www.leergeldveldhovendekempen.nl

 

Aanmelder:            Kristel Visser
Organisatie:           Speel-O-Theek Bladel
Project:                    De Speel-O-Theek wil zich graag aanmelden voor de zilveren rank om meer aandacht en bekendheid te geven aan de Speel-O-Theek en door ons in te zetten voor minder gestelde gezinnen en families. Veel gezinnen hebben wegens het gesprek aan financiële middelen geen mogelijkheden om speelgoed te kopen voor de kinderen. Naast het feit dat het voor kinderen een groot gemis is om geen speelgoed te hebben, is speelgoed ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Middels samenwerking met o.a. Gemeenten, de Voedselbank, Stichting leergeld en derden willen we in contact komen met deze gezinnen en hen kennis laten maken met de Speel-O-Theek.
Motivatie:
We willen erg graag meer aandacht en bekendheid voor de Speel-O-Theek. Zeker voor minder gestelde gezinnen kan de Speel-O-Theek een grote uitkomst zijn. Voor kleine bedragen kan er allerlei speelgoed geleend worden waar kinderen veel plezier aan kunnen hebben, maar zich ook mee kunnen ontwikkelen. Voor deze gezinnen kan de aanmelding een groot probleem zijn, wegens de kosten van een abonnement (15euro per jaar; uitleen 0,25cent per artikel voor 3 weken). Bij het winnen van een prijs kunnen wij deze abonnementskosten bekostigen. Daarnaast zijn er in onze gemeenten ook veel gezinnen die vaak geen cadeau kopen rondom een verjaardag of rondom sinterklaas. De Speel-O-Theek zou graag met diverse partijen willen samenwerken om deze kinderen ook iets te kunnen geven op verjaardagen, met sinterklaas e.d.., en onder andere een tegoedbon te geven voor evt. uitleen van sport en spel materialen voor een kinderfeestje (denk aan springkussen, grote vier op een rij, behendigheidsspellen, e.d.). Zo kan iedereen mee doen en spelen (tenslotte ben je daar kind voor).
Website:  www.speelotheekbladel.nl

 

Aanmelder:            Linda Kneefel
Organisatie:           Zorgboerderij Bij de Pinken in Bladel
Project:                   Een warm thuis creëren voor jong volwassenen met een beperking.
Motivatie:
Zorgboerderij ‘Bij de Pinken’, was al langer opzoek naar een woonruimte voor hun deelnemers. De eigenaren van de Heffe in Bladel waren op zoek naar een passende herbestemming. Deze twee partijen hebben elkaar gevonden en de handen in elkaar geslagen. Met een bijzonder mooi resultaat.
Het huidige pand aan de Heffe in Bladel wordt daarom vervangen door een nieuw pand. Op deze mooie locatie, voorzien van genoeg privacy en loop/fietsafstand van alle voorzieningen in het dorp komt een woon- zorgcomplex te staan met daarin 7 appartementen, één gezamenlijke ruimte en een grote tuin.
Een warm thuis, een plek waar je helemaal jezelf kan zijn en waar de begeleiding inspeelt op jouw wensen en behoeftes. Dat is waar wij voor staan!
Website: www.dezorgboerderij.com

 

Aanmelder:           Fridy Smolders
Organisatie:          Muziekvereniging Kempengroen Steensel
Project:                   Het project richt zich op jongeren die heel graag muziekonderwijs willen hebben. Verschillende jongens en meisjes die op school het muziekproject hebben doorlopen willen graag verder gaan, maar aangezien de muziekschool erg duur is voor verschillende ouders, moeten zij afhaken en dat is natuurlijk erg jammer.
Motivatie:
Als wij deze prijs zouden winnen zijn er erg veel jongeren in Steensel in staat om muziek onderwijs te krijgen via de muziekschool.
Eigenlijk is muziek iets waar elk kind recht op heeft, maar vaak laten financiële problemen bij de ouders dit niet toe.
Hoe mooi zou het zijn als dit bedrag naar de jeugd van Steensel gaat om opleiding
te kunnen krijgen in muziekonderwijs.
Website: www.kempengroen.nl

 

Aanmelder:           Marijke Wojtkowiak
Organisatie:          Click Sport Piramide, naschools sportaanbod
Project:                   een naschools sportaanbod speciaal ontwikkeld voor kinderen van SBO de Piramide (speciaal basisonderwijs)en kinderen van het regulier onderwijs met speciale begeleidingsbehoeften.
Motivatie:
Voor nu vinden de activiteiten vaak plaats in de nabije omgeving van SBO de Piramide of in de gymzaal van de school/ de speelplaats. Voor de deelnemers van Click Sport Piramide is het echter van groot belang dat zij de volledige sportcultuur van de Kempen kunnen bezoeken. Een locatie, die verder ligt dan enkele kilometers van de school , is nu onmogelijk om te bereiken. De meeste kinderen worden vanuit de verschillende gemeentes via taxibusjes naar school gebracht en terug opgehaald, vandaar dat ze niet met de fiets naar de verschillende locaties kunnen rijden. Deze vervoersproblematiek is een grote beperking op het aanbod van juf Marijke voor Click Sport Piramide. Veel kinderen komen uit regio de Kempen en zullen daardoor waarschijnlijk de aansluiting missen met hun eigen lokale sportaanbod. Het vervoeren van de kinderen naar een sportlocatie is nu haast onmogelijk . Dit terwijl het grote doel van Click Sport en zeker van Click Sport Piramide is om de drempel naar de sportverenigingen te verlagen, zodat kinderen uiteindelijk structureel in de eigen woonplaats zullen gaan sporten.
Deze aanvraag behartigt daarom de belangen van leerlingen in een heel breed afzetgebied.
Leerlingen van SBO de Piramide zijn regionaal woonachtig en met inzet van de gelden van Stichting Kiemkracht zouden kinderen de kans krijgen om in de volgende gemeenten te kunnen gaan sporten: Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel- De Mierden en Hilvarenbeek.
Pius X praktijkonderwijs heeft een aantal jaren geleden 2 personenbusjes gekocht om kinderen met een soortgelijk doel te vervoeren naar locaties. De busjes zijn door Pius X leerlingen op projectbasis opgeknapt en worden nu dagelijks/wekelijks ingezet voor het bovengenoemde doel. Dit prachtige voorbeeld heeft SBO de Piramide doen besluiten om een dergelijk project ook te starten. Zo wordt er een mogelijkheid gecreëerd om hun leerlingen onder- en na schooltijd te kunnen vervoeren naar een locatie en kan het aanbod van sport- en cultuuractiviteiten vergroot worden.

 

Aanmelder:            Elly Verrijt
Organisatie:          Bakkerijmuseum De Grenswachter Luyksgestel
Project:                   “Bakken met Gevoel”
Motivatie:
Visueel beperkte kinderen (en ook ouderen) deel laten nemen aan een speciaal opgezette bak-demonstratie waarbij vooral gericht ingespeeld wordt op het voelen en beleven van zelf brood bakken. Deze groep mensen met een zichtbeperking producten en materialen laten voelen, ruiken en horen. Denk hierbij aan bv. korrels van spelt, geplette tarwe, vormen bakkersbenodigdheden, de warmte van de oven, het draaien van de deegmachine e.d.
Het deeg van deze groep bezoekers zelf door de handen laten gaan en op gevoel een broodje laten vormen. Dit broodje wordt hierna afgebakken in de elektrische oven of de hout gestookte oven uit 1850.
Uniek in Nederland en België ! Omdat het Bakkerijmuseum in Luyksgestel het eerste museum is wat een bak-demonstratie geeft, speciaal gericht op visueel beperkte mensen. Brood staat centraal. Bezoekers met een zicht-beperking ook deel laten nemen aan demonstraties die voor ziende mensen zo normaal zijn. En op deze manier de beperkingen minimaliseren.
Door de beperkingen die deze deelnemers hebben, kan maar de helft van het vereiste aantal personen deelnemen, i.v.m. de ruimte aan de bakkerstroggen en ons starttarief. Waardoor wij de workshop niet kostendekkend kunnen draaien. We willen het bedrag van de bakdemonstratie voor zowel ziende als niet ziende personen gelijk houden.
Website: www.bakkerij-museum.nl

 

Aanmelder:           Rob Smolders
Organisatie:         scouting Rythovius Riethoven
Project:                  opknappen van de blokhut/kamphuis, de toiletten, doucheruimte en de kampvuur-cirkel renoveren.
Motivatie:
Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.
Scouting Rythovius is er voor alle kinderen vanaf +/-4 jaar uit voornamelijk Westerhoven en Riethoven maar ook uit enkele andere dorpskernen in de buurt. Bij de groep stimuleren we de kinderen om samen te spelen, te leren en te ontdekken in de natuur.
Het gaat er niet om wie de snelste, beste of sterkste is. Er is niet zozeer een competitie tussen de leden, maar juist eendracht. Alles proberen als groep te doen en elkaar omhoog helpen.
Website:   http://scoutingriethoven.nl

 

Aanmelder:            Henk Winters
Organisatie:           Speeltuin de Bucht Bergeijk
Project:                    Runnen van een speeltuin met zwembad, zodat gezinnen met kinderen tot plm 12 jaar een veilige speel-, ontmoetings,- en bewegingsvorm hebben op basis van laagdrempeligheid. Werken met vrijwilligers en lage entreeprijs zijn de uitgangspunten van de stichting.
Motivatie:
In het beheer worden jongeren vanaf 15 jaar betrokken die meehelpen bij het runnen van het winkeltje en de entree, zij houden ook mee toezicht in het algemeen.
Voor diverse basisscholen uit de Kempen is de speeltuin een jaarlijks terugkerend adres voor schoolreisjes. Ook organisatie Nummer Een maakt voor haar buitenschoolse opvang vaak gebruik van de speeltuin.
Omdat de stichting continu bezig is de speelvoorziening op orde te houden, zeker voor wat betreft de veiligheid, dienen steeds verouderde toestellen gerepareerd of vervangen te worden door meer eigentijdse speelvormen. Ook het zwembad vraagt de nodige zorg qua veiligheid en netheid.
Van een evt te winnen geldbedrag kunnen nieuwe toestellen aangeschaft te worden.
Website: www.speeltuindebucht.nl

 

Aanmelder:            Ronald van Kouteren
Organisatie:           Turnvereniging Avanti-Turnivo Bladel
Project:                    Motorische Remedial Teaching (MRT/Motoriekgym) aan kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs waarbij een motorische achterstand is gesignaleerd.
Motivatie:
Dit bieden we al jaren aan in alle basisscholen in de gemeente Eersel en Bladel en sinds 2018 ook in Reusel- de Mierden. Naast de screening door onze trainers (HBO-niveau) bieden we deze kinderen onder schooltijd een gratis ondersteuningsprogramma aan van 12 weken. Door deze extra ondersteuning tijdens de motorische ontwikkeling (erg belangrijk op jonge leeftijd) krijgen ook deze kinderen de kans om op een juist motorisch niveau te komen. Elke school bieden we een half schooljaar ondersteuning. Binnen het traject betrekken we naast het betreffende kind, de ouders en de vakleerkracht.
De reacties van de scholen zijn erg positief. Leerkrachten geven aan dat ook zij het effect ervaren in de klas. Kinderen bewegen beter, schrijven beter en kunnen zich beter concentreren.
Ook ouders zijn erg te spreken over het traject. Ze merken dat hun kind meer zelfvertrouwen heeft of tijdens het (buiten)spelen veel meer durft te ondernemen. Zelfs ouders die het traject vooraf niet zo nodig vonden, waren na afloop van het traject heel positief.
Gemiddeld helpen we jaarlijks 6 tot 8 kinderen per groep 2 per basisschool. Dus gemiddeld per schooljaar in elke gemeente 50 tot 70 kinderen.
Er zijn altijd leerlingen (die een grotere achterstand hebben) waarvoor de 12 weken te kort is om het gewenste resultaat volledig te halen. Voor deze kinderen zouden wij graag een naschools nazorgtraject op willen zetten. Hier willen we dan ook de gelden voor inzetten mochten we deze prijs winnen.
Website: www.avanti-turnivo.nl

 

Aanmelder:            Robert Marcussen
Organisatie:          Handboogvereniging St Bernardus Bergeijk
Project:                    een kosteloos trainingsprogramma voor de jeugd van met name groep 7 en 8 van de basisschool, samen met een aantal gymleraren van de Kempen.
Motivatie:
De trainers van St Bernardus verzorgen deze training die 3 avonden duurt in een speelse doch zeer professionele opzet. We willen ook graag kenbaar maken dat handboogschieten niet een “gevaarlijke” sport is. We merken nogal eens dat aan “schieten” vaak een verkeerde associatie hangt. We hanteren bij de handboogvereniging strenge regels met betrekking tot het gebruik van de handbogen en de veiligheid van de schutters. Dit aspect is ook tijdens de trainingen een belangrijk onderdeel.
Een ander onderdeel van de trainingen is ook het feit dat we niet alleen de jeugd laten kennismaken met de sport maar ook de ouders uitleg geven over onze vereniging en wat daar bij komt kijken als ouder zijnde, ook dit is een belangrijk onderdeel van het lid zijn als jeugdlid van de vereniging. Ouders moeten het gevoel hebben dat ze hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten. Vandaar ook dat de ouders aanwezig moeten zijn bij de trainingen.
Momenteel wordt deze training/clinic 1 maal per jaar gegeven maar we willen dit gaan uitbreiden naar 2 maal per jaar, 1 maal in mei/juni en eenmaal aan het begin van het schooljaar om de jeugd met het handboogschieten kennis te laten maken.
We willen deze trainingen van de jeugd verder gaan professionaliseren en uitbreiden. Hiervoor zijn we meer mensen opleidingen aan het laten volgen en zijn we de trainingen ook verder aan het professionaliseren.
Gezien we in de regio de enige grote vereniging zijn willen we de clininc ook gaan openstellen voor de jeugd van Valkenswaard en de jongere voortgezet onderwijs jeugd aan gaan spreken.
Website: http://www.handboogsport-bernardus.nl/

 

Aanmelder:           Tabu Elstgeest
Organisatie:          Stichting Passionele Projecten de Kempen
Project:                   Johannes Junior en BACH IN BEELD
Motivatie:
Het project Johannes Passion de Kempen heeft in de afgelopen 11 jaar laten zien op een unieke manier klassieke muziek aan te kunnen bieden in deze regio: Educatief, onderscheidend, vernieuwend en sociaal-maatschappelijk betrokken. Wij hopen met onze projecten voor de jeugd ook hen een unieke muzikale ervaring mee te geven. Waarbij het belangrijk is te laten zien welke inspiratie muziek te weeg kan brengen en dat muziek en andere kunstvormen elkaar kunnen versterken. Expressie en beleving, individueel en in groepsverband zijn hierin essentieel. Het belang van muziek en muzikale vorming op jonge leeftijd staan voorop en de mogelijkheid in contact te komen met iets wat je nog niet kent. Wij streven ernaar ons blijvend te vernieuwen, nieuwe doelgroepen aan te spreken met unieke projecten en blijvende samenwerkingsverbanden. Dankzij de samenwerking met basis- en middelbare scholen hebben we het geluk de JOHANNES JUNIOR en BACH IN BEELD te bieden aan een bijzonder grote groep jeugd, zonder enig onderscheid. Waardevolle projecten, ook volgens alle instanties met wie we samenwerken, die we graag nog lang hopen uit te kunnen voeren en door te kunnen ontwikkelen.
Website: www.kempischkamerkoor.nl

 

Aanmelder:            Liesbeth Jansen
Organisatie:          Stichting Jeugdbelangen Wintelre
Project:                   Stichting Jeugdbelangen draagt de zorg voor het onderkomen / gebouw van Jong Nederland in Wintelre. Nu zijn er enkele zaken die aan vervanging toe zijn in dit gebouw. Het belangrijkste is de keuken. Deze is inmiddels erg verouderd en versleten.
Motivatie:
Een nieuwe, goede keuken is nodig voor de groepsavonden. Hier wordt regelmatig met de kinderen gekookt en gebakken.. En ook voor de weekenden die regelmatig worden gehouden in het jeugdhuis is de keuken van groot belang.
Er worden regelmatig bak-activiteiten gepland tijdens de groepsavonden met de kinderen. Hiervoor is een goede keuken en vooral oven heel belangrijk. Ook als er weekenden worden georganiseerd voor de kinderen dan is een goed werkende, nette keuken heel belangrijk.

 

Aanmelder:            Hugo Maas
Organisatie:           Onderkomen Neterselse Verenigingen
Project:                    fase 2 Activiteitenschuur de Muilerij
Motivatie:
nu staat er een verbetering van de voorziening gepland door de realisatie van fase twee. Dat is een goede zaak voor Netersel, want daarmee biedt de accommodatie namelijk een letterlijk multifunctioneel onderdak aan het rijke Neterselse verenigingsleven en de activiteiten/ evenementen, die wij vertegenwoordigen.
De verdiepingsvloer die gerealiseerd gaat worden geeft 120 m² extra ruimte waardoor de schuur optimaal gebruikt kan worden. Een volwaardig sanitair, een kantine, opslagruimte en gebruikers-/ overlegruimten, deze kunnen met een bijdrage van Kiemkracht op een optimale manier worden ingericht. Daarmee wordt het scala aan mogelijkheden, ontmoetingen en multifunctionaliteit ontzettend vergroot. Hoofdgebruiker J.V. de Barbiertjes maakt met haar bloeiende vereniging (plm 80 leden, gemiddeld 21 jaar) het meest structureel gebruik van de faciliteiten. Jaarlijks presenteren zij hun creatie in de carnavalsoptochten van de gemeente Bladel. Vanaf komend jaar zal ook J.V. de Tapkratjes haar intrek in de activiteitenschuur nemen voor het bouwen van haar carnavalswagen. Dit kan enkel door de realisatie van de extra bruikbare oppervlakte.
Hoewel wij als gebruikers in goed overleg met stichting ONV en alle andere incidentele gebruikers al zoveel mogelijk proberen te zorgen voor optimaal gebruik van de ruimte (qua verdeling in tijd en oppervlakte) is er grote behoefte aan uitbreiding. De opslag is nu gevestigd in de hal en wordt bij het aanbrengen van een verdiepingsvloer, net als de kantine letterlijk één op één naar boven geplaatst worden. Dit levert een behoorlijke ruimtelijke winst op, ruimte die nu niet wisselend en uiteenlopend gebruikt kan worden.
aanvraag wordt gedaan namen de volgende verenigingen: J.V. de Barbiertjes, J.V. de Tapkratjes, Toneelvereniging Pardoes, Organisatie Zeskamp Netersel, Organisatie Menus Carnabal, PUUR Poporkest.
Website: https://depoel-netersel.nl/stichting-onv/