Aanmeldingen 2020

Onderstaand vindt u de aanmeldingen voor de Zilveren Rank 2020.
Op 2 oktober 2020 is bekendgemaakt wie met de Zilveren Rank naar huis is gegaan.

Aanmelder:       Harry van Lier
Organisatie:      Jeugdkamp Hulsel
Project:               Organiseren Jeugdkamp voortzetten
Wij zijn met een groep van 4 vrijwilligers die de traditie van een jeugdkamp willen voortzetten. Ieder jaar wordt er met groep 1 en 2 van de basisschool 1 dag naar een speeltuin gegaan, denk hierbij aan ongeveer 15 a 20 kinderen, deze beleven dan een leuke dag met spelen en natuurlijk diverse versnaperingen. Met de kinderen uit groep 3 t/m groep 8 gaan we in het laatste weekend van de zomervakantie lekker op kamp. Tijdens dit kamp worden meerdere groepen gemaakt met alle leeftijden door elkaar. Met deze groepen spelen we het hele kamp van allerlei spelletjes en beleven zeer veel lol. Doordat we alle leeftijden mixen ontstaat er zo een samenhorigheid van alle kinderen van alle leeftijden. Het kamp en de dag naar een speeltuin is voor alle basisschool kinderen uit Hulsel, ook als ze buiten Hulsel op school zitten. Voor zover we hebben kunnen terugvinden is het dit jaar voor de 47ste keer georganiseerd.
Website:

 

Aanmelder:       Judith Pauly
Organisatie:      Carnavalswagen bouwers de Kloojoo’s de Weebosch
Project:               Bouwplaats voor carnavalswagen
Dit is een jonge groep kinderen van 12 tot en met 22 jaar. Ieder jaar bouwen ze een carnavalswagen. Dit is begonnen met een groep van 8 personen en is inmiddels uitgegroeid naar een groep van 39 personen. Ieder jaar is er veel moeite om aan het budget te komen, daarom hebben ze vorig jaar een koekactie opgericht in samenwerking met de Plus. Hierbij hebben ze een mooi budget ingezameld. Aangezien hun huidige bouwlocatie volgend jaar niet door kan gaan, ivm. verbouwing moeten ze opzoek naar een nieuwe bouwplaats. Dit kost veel moeite en is vooral weer een groot kostenplaatje voor hun. Vandaar dat ik als een van de ouders hun clubje zeker in de belangstelling wil zetten voor dit project.
Website:

 

Aanmelder:       Pastoor Schilder
Organisatie:      Petrus- en Paulusparochie Bladel
Project:               Deelname aan World Youth Days voor jongeren met een beperking
De volgende World Youth Days (Wereldjongerendagen) zullen in Portugal gehouden worden. Het is een initiatief van de katholieke kerk om jongeren uit heel de wereld in staat te stellen elkaar te ontmoeten. Op het programma staan: opvang in gastgezinnen, uitwisseling, liturgische vieringen, concerten, culturele activiteiten, workshops. Om jongeren met een lichamelijke handicap of een geestelijke belasting in staat te stellen hieraan deel te nemen, wil de parochie met een overzichtbare groep jongeren uit de Kempen (max. 10 plus 3 begeleiders) deelnemen aan de WYD. Een deel van de sponsoring zal van het bisdom Den Bosch komen, een deel evt. van Stichting Kiemkracht en een deel van de jongeren zelf en van acties die tevoren op touw gezet worden (pannenkoeken bakken, een plantsoen schoonmaken en sponsortocht etc.). Omdat er veel extra kosten zijn (dieet, taxivervoer, aangepast hotel), is sponsoring van Kiemkracht reëel nodig.
Website: www.parochiepetruspaulus.nl

 

Aanmelder:       Karolien Manders
Organisatie:      Oranjecomité i.s.m. Gemeenschapshuis de Rietstek Riethoven
Project:               Organiseren activiteiten voor de jeugd in Riethoven
In deze tijd is er zoveel behoefte aan leuke dingen, er wordt al zoveel afgelast terwijl er zeker voor de kinderen tm 12 jaar veel mag.
In juli willen we een kindervakantieweek opzetten, de leiding die dit al 20 jaar doet heeft afgezegd omdat ze het niet aandurven met alle regelgeving omtrent Corona. We willen toch een alternatief programma bieden met sport en spel en zijn daarover in gesprek met de gemeente. Het grasveld hebben we al gevonden maar dan: een toiletwagen 425 euro voor 4 dagen), een tent met biertafels in geval van een bui (250 euro), huur diverse spellen (500 euro). Leuk om een frietwagen te laten komen als afsluiting (350 euro).
Een buitenbioscoop ieder met zijn eigen familie in de auto (huur groot scherm en installatie 350 euro. We hadden ook een cardboardchallenge gepland in juli maar dan als binnenactiviteit met een barbecue en borrel voor de ouders maar deze zal verzet moeten worden. De halloweentocht van eind oktober verwachten we wel dat door kan gaan. Volgend jaar Koningsdag staat een zomer barbecue gepland en een digitale puzzeltocht.
Website:

 

Aanmelder:       Gerry van Rooij
Organisatie:      Jongeren Activiteiten Vereniging Luyksgestel (JAV) De Prutsers
Project:               Inrichting en aankleding nieuw onderkomen
Jongeren Activiteiten Vereniging Luyksgestel is een snelgroeiende vereniging voor jongeren door jongeren. Opgericht in 2005 en gestart met twintig leden, inmiddels uitgegroeid tot een club met 54 leden. De oorsprong van de vereniging ligt bij het bouwen van een carnavalswagen, waar ze nog steeds als één van de vele activiteiten met veel plezier aan deelnemen. Ze zijn dan ook trots, dat ze op dit moment kunnen zeggen, dat ze zijn uit gegroeid tot een professionele georganiseerde Jongeren Vereniging, waar sociaal, creativiteit, organisatie en samenwerken de basis vormen. Waar staan ze voor? Ze zijn actief in het organiseren en deelnemen van activiteiten voor jongeren vanaf 15 jaar zoals zeskamp, carnaval, festivals en diverse sportevenementen. Daarnaast is hun structurele bezigheid, “creatief bezig zijn met techniek en organisatie”
Het doel van deze vereniging is het sociaal bezig zijn met elkaar, met als kerntaak de leefbaarheid in het dorp te vergroten, en jongeren leren om te gaan met techniek en organisatie. Dit alles in thema’s die aansluiten in het maatschappelijk aspect waar ons dorp en omliggende dorpen geïnteresseerd in zijn, zodat leefbaarheid voor de inwoners van alle leeftijden gewaarborgd wordt. Hierdoor bieden zij de jeugd een goede basis op sociaal en creatief gebied. Tegelijkertijd zorgen zij voor sociale controle van de jeugd in Luyksgestel.

Ze zijn nu bezig met het bouwen van een onderkomen voor het ontplooien van hun activiteiten in een eigen gebouw. Diverse materialen worden gesponsord, maar vele materialen moeten toch nog aangekocht worden. Ook zal het nieuwe onderkomen van interieur moeten worden voorzien. Hier hebben ze nog totaal geen budget voor! Dus is alle hulp hierbij erg belangrijk.
Website:

 

Aanmelder:       Hans Bogaars
Organisatie:      MTB en ATB bij Het Snelle Wiel (o.l.v. Frank van Hoof) Netersel
Project:               Aanleggen pumptrack voor de jeugd
Frank van Hoof is de drijvende kracht achter het MTB en ATB gebeuren bij SW Bestronics. Het project wat Frank heeft vorm gegeven is nu al bekend in geheel Nederland nl. Het dak van Netersel, een mountainbike route van zo,n 4 km gerealiseerd op en rond het oude vuilnisbelt die uniek is en waarbij de nadruk op techniek ligt. Ook word deze gebruikt door de mountainbikers van het Snelle Wiel en iedereen kan hier verder gebruik van maken. Door de gedrevenheid van Frank is ook het mountainbikeparcours bij Het Snelle Wiel gerealiseerd en is de nieuwe uitdaging voor 2020 om een pumptrack voor de jeugd aan te leggen op het parcours bij het clubgebouw.
Doordat de maatschappelijke betrokkenheid van het Snelle Wiel Hoog in het vaandel staat zal hier ook door de jeugd clinics en naschoolse opvang gebruik van gemaakt worden i.s.m. Het Snelle Wiel.
Website:

 

Aanmelder:       Koen Fiers
Organisatie:      C.s. Ge Kekt Mer Hapert
Project:               Inrichting en aankleding nieuwe bouwschuur
C.s. Ge Kekt Mer bouwt jaarlijks een carnavalswagen om tijdens carnaval deel te nemen aan verschillende optochten in de Kempen. Hierbij helpen veel vrijwilligers mee van jong tot oud. Maar de jeugd heeft de toekomst. Ons nieuwe project is de inrichting en aankleding van de nieuwe bouwschuur. Wij waren helaas genoodzaakt om de huidige tent af te breken maar hebben een nieuwe schuur gevonden echter dient deze nog volledig ingericht te worden zodat we ook in de toekomst actief kunnen blijven. Om een carnavalswagen te bouwen hebben heb je een redelijk grote locatie nodig. De locatie hebben we maar de nieuw te bouwen schuur gaat veel geld kosten. Hiervoor zijn we op zoek naar sponsors en andere manieren van geldinkomsten. De Zilveren Rank zou ons een flink steuntje in de rug geven. Onze nieuwe locatie dient nog volledig ingericht te worden wat veel geld gaat kosten denk hierbij aan: Duurzaam verwarmen/vloer/aanleg electro en water/kantine/toilet/onderhoud aan apparatuur etc.. De Zilveren Rank zou ons hierbij enorm helpen en het proces versnellen.
Website: https://nl-nl.facebook.com/GeKektMer

 

Aanmelder:       Joseph van den Enden
Organisatie:      Bergeijkse Kunstenaarsvereniging BKV
Project:               BKV Jeugd Atelier
Het aanbieden van kunst-educatieve workshops met een zo een groot mogelijk spectrum van onderwerpen, kunstvormen en materialen met voorbeelden (persoon, beeld of proces) vanuit de hedendaagse kunstenaarspraktijk. Het aanbod bestaat uit een vijftal cycli op jaarbasis van 6 weken
Doel:
met behulp van vakdocenten kinderen thema’s aanbieden waarbij ze op een methodische en speelse wijze, zowel theoretisch als praktisch kennis kunnen maken met de vormwereld middels een grote diversiteit aan thema’s, technieken, uitingsvormen en materialen. Met aandacht voor individueel artistiek groeiproces.
Beoogd resultaat/Ambitie
ontwikkeling van eigen creativiteit en proces, verwerving van kennis van een zo’n groot mogelijk scala van materialen en de creatieve toepassingsmogelijkheden ervan en technieken.
Dat er een blijvende interesse is gewekt voor hetgeen er in de kunstwereld zoal afspeelt en dat de workshops mogelijk een kiem leggen voor een toekomstige rol in de kunstwereld.
Motivatie:
Mede door het Corona virus kunnen we na 3 maanden het jeugdatelier weer opnieuw opstarten.
Dit vraagt de nodige energie en enthousiasme van een aantal vrijwilligers en de twee vakdocenten om de groepen op woensdag- en donderdagmiddag weer van een leuk aanbod te voorzien.
Het is inmiddels de vierde keer dat we activiteiten voor de Jeugd met tussenpauzen weer op moeten starten.
Voorheen hebben we jarenlang gebruik kunnen maken van het voormalige Ploeggebouw dat leeg stond. Helaas kwam hier eind 2014 een eind aan, omdat het gebouw als rijksmonument werd gerenoveerd en waarin de firma Bruns sinds 2017 in gehuisvest is.
Daarna konden we na een periode van een klein jaar onze activiteiten weer opstarten in de voormalige brandweerkazerne te Luyksgestel. Amper na de opstart moesten we noodgedwongen weer stoppen vanwege de aanwezigheid van asbest. Mede door de ervaring en de deelname van een grote groep enthousiaste kinderen bleef het voor ons als bestuur van Bergeijkse (amateur) Kunstenaarsvereniging een grote wens om het Jeugdatelier nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk nagenoeg in het centrum van Bergeijk een onderkomen toegewezen in een leegstaand gebouw van een voormalige peuterspeelzaal.
De ideale plek voor kinderen tot groep 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs om in een eigen specifieke sfeer kennis te laten maken met zoveel mogelijk beginselen, aspecten en toepassingen van de vormwereld, hierbij begeleid door professionele docenten.
De praktijk wees uit dat door veel publiciteit we uiteindelijk weer aan twee groepen van circa 8 kinderen een prima aanbod kunnen bieden.
Alleen al voor het doorzettingsvermogen van enkele enthousiasten leden van de BKV is een beloning te rechtvaardigen!
Website: www.bergeijksekunstenaarsvereniging.nl

 

Aanmelder:       Toon Hendriks
Organisatie:      Vrienden van kinderboerderij Bladel
Project:               Natuureducatie bij de kinderboerderij in Bladel
Als “vrienden van de kinderboerderij” maken wij ons sterk voor de realisatie van een kinderboerderij in de Groene Long in Bladel. Samen met het Pius X college hebben we, door het verplaatsen van de dierhouderij van de Groenopleiding, een stevige basis voor de kinderboerderij. Hierdoor komt er voor het eerst sinds 2005 weer een volwaardige kinderboerderij in het dorp. Het moet echter meer worden dan een kinderboerderij, waar je naar toe gaat om de geitjes wat brood te gaan voeren. We willen een paar keer per jaar leuke educatieve activiteiten organiseren voor de Bladelse kinderen. Overigens willen we met Bladelse basisscholen in gesprek om er eventuele biologielessen te laten plaatsvinden, een leuke aanvulling op de lesstof. De kinderboerderij is een nieuwe voorziening in Bladel en biedt kansen voor leuke en praktische natuureducatie voor de Bladelse schooljeugd (basisschoolleeftijd). Door toekenning van een bijdrage van de Zilveren Rank zouden wij in staat zijn om deze activiteiten voor 2 a 3 jaar te organiseren, waardoor de kinderboerderij een nog steviger positie krijgt in de Bladelse gemeenschap.
Website:

 

Aanmelder:       Patrick van der Heijden
Organisatie:      Kinderkoor Pop-Up Hulsel
Project:               Aanschaf muziekmateriaal voor het koor
Vorig jaar werd het idee geopperd om een kinderkoor op te richten. Het bleek dat zoiets niet bestond in de Kempen. Vervolgens hebben we alle basisscholen van de omliggende dorpen rond Hulsel aangeschreven, en er bleek boven verwachting veel animo voor te zijn. Kinderen uit Reusel, Bladel, Hooge en Lage Mierde en Hulsel meldden zich aan. Na de zomervakantie zijn we gestart met 23 kinderen. Dirigente Ankie zorgt voor de (blad)-muziek. Optredens in o.a. de Hoeksteen in Bladel met kerst, opening van de kerststal van Hulsel, en een korenfestival te Hooge Mierde hebben we verzorgd! Wij zijn een startende vereniging met nog maar weinig geld in kas. Met de bijdrage van de Zilveren Rank kunnen wij bladmuziek maar ook een elektrische piano en andere muziek-instrumenten aanschaffen om ons koortje te begeleiden. Daarmee zijn we niet meer afhankelijk van andere verenigingen waar we nu de instrumenten van huren.
Website:

 

Aanmelder:       Susanne Vonk-Stravens
Organisatie:      Speelbos Steensel
Project:               Uitbreiden natuurlijk speelbos
In Steensel bij het Haoneven en de Gender is onlangs een speelbos voor kinderen aangelegd. Dit is allemaal op vrijwillige basis gedaan. Denk bij het speelbos aan een grote omgevallen boom welke als hut dient, stap “stenen” er is een open ruimte tussen de bomen gecreëerd. Ook zijn de vogelhuisjes welke zijn gemaakt tijdens de Steenselse kwis ter nagedachtenis aan Frans Huijbers (de vogelman van Steensel en omgeving) in dit stuk bus opgehangen.
Er wordt volop gebruik gemaakt van het speelbos, het zou leuk zijn om dit stukje speelbos verder vorm te geven. Denk hierbij aan een eenvoudig speeltoestel van natuurlijke materialen (een schommel, duikelrek), daarnaast hebben de ouders behoefte aan een bankje.
Website:

 

Aanmelder:       Lonneke Evers
Organisatie:      Kempisch Ondernemers Platform
Project:               Nieuwe opzet KempenTech
Na zes geslaagde edities is het tijd voor een update. KempenTech krijgt een nieuwe opzet. Een die meer aansluit bij de beleving van jongeren én die bedrijven de kans biedt duurzaam in contact te komen met jeugd en jongeren, hun toekomstige werknemers. KempenTech is hiermee het startpunt van doorlopende techniekpromotie verdeeld over het hele schooljaar.
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe KempenTech zijn duurzame, technische workshops, die passen bij de Kempische maakindustrie en aansluiten bij Sterk Techniekonderwijs in de Kempen. Bedrijven, primair en voortgezet onderwijs maken deze tien lespakketten en workshops – aangejaagd en begeleid door het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Deze sluiten aan bij de technische beroepen in de Kempen en zijn geschikt voor alle scholen in de Kempen.
Scholen en techniekcoaches vragen om goed lesmateriaal, dat vaker kan worden ingezet. Het worden dus workshops met leskisten met materialen, die gaan rouleren langs de scholen. Zo is er een divers aanbod, dat gebruik kan worden door docenten met hulp van de huidige techniekcoaches, nieuwe coaches uit het bedrijfsleven en leerlingen van technisch voorgezet onderwijs.
Het KOP is als verbindende en aanjagende organisatie verantwoordelijk voor het begeleiden en coördineren deze workshops. De scholen en bedrijven bepalen echter samen de inhoud van de workshops.
Website: www.hetkop.nl

 

Aanmelder:       Nori Vermeltfoort
Organisatie:      Stichting Loek@You
Project:               Loek@Talent, Loek@Summer/Winter, Vierplezier
Stichting LOEK@YOU heeft verschillende projecten. Bij deze projecten worden er (educatieve) activiteiten georganiseerd voor kinderen binnen Veldhoven en de Kempen. Alle activiteiten zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben. Ze functioneren beter in kleine groepjes, ze kunnen minder goed tegen prikkels, hebben vervelende dingen meegemaakt en hebben vaak een verleden wat traumatische ervaringen bevat. Samengevat: ze hebben moeite om mee te doen in de maatschappij!
Door deze projecten te organiseren leren, beleven en groeien de kinderen van LOEK@YOU. Wij brengen ze in onbekende situaties met andere kinderen en begeleiders. Wat een leerproces is dit voor iedereen maar hoe ze hier alle maal mee omgaan, wauw wat een heerlijk gezicht!
Wij als werkgroepen van de projecten doen het hier allemaal voor, de waardering en het groeiende leerproces wat te zien is tijdens deze projecten. Geef ieder kind en jongere een glimlacht op het gezicht wat er pas ’s avonds afgaat. Heerlijk! We kunnen dit niet alleen maar met de vele vrijwilligers die ingezet worden binnen de projecten. De projecten zijn dus nodig om kinderen mooie stappen te laten zetten.
Website: www.lerenopeigenkracht.nl

 

Aanmelder:       Anja Kersten
Organisatie:      Jeugdvakantiewerk Steensel
Project:               Activiteiten voor de jeugd in Steensel
Jeugdvakantiewerk organiseert diverse activiteiten voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in Steensel. Denk hierbij aan een workshop middag, wandel3daagse, vakantieweek en Halloween activiteit.
Het doel van de stichting is de activiteiten te organiseren met zo min mogelijk eigen bijdrage voor de (ouders van) de deelnemers. We vinden samen spelen, buiten bezig zijn en creatief bezig zijn belangrijk.
De activiteiten die we organiseren kunnen uitgebreider zijn met de zilveren rank. Door de corona hebben we activiteiten moeten skippen, het zou super zijn als we in het najaar of de winter een extra leuke activiteit kunnen organiseren!
Website:

 

Aanmelder:       Wilbert Rombauts
Organisatie:      Spookhuis Steensel
Project:               Halloween in de Höllekes
Sinds 2018 organiseren wij met Halloween een indoor spooktocht in de Höllekes in Steensel. Het gemeenschapshuis wordt volledig omgebouwd tot spookhuis, met elk jaar een ander thema. In 2018 was dit ‘het slot van Dracula’ en in 2019 ‘Cirque du Freak’. In 2020 hopen we dit voor te kunnen zetten met het thema ‘Sprookjesbos’. Dit initiatief is speciaal opgezet voor de kinderen in Steensel, om toch de Halloween beleving te kunnen ervaren. Afgelopen twee jaar hebben we veel positieve reacties gekregen, van zowel jong en oud wat ons motiveert om hiermee door te gaan. Het wordt gedraaid op vrijwilligers, hier wordt veel energie, tijd en geld in gestoken. Zo wordt alles naar het thema aangekleed, waarvoor diverse materialen nodig zijn. Daarnaast wordt kleding gehuurd en wordt er gezorgd voor PR om het een groot succes te maken.
Website:

 

Aanmelder:       A.F. Natrop
Organisatie:      De Maackers BV Bladel
Project:               Werkervaringsplekken en vakmanschap
De Maackers is een timmerbedrijf waar meer dan alleen getimmerd wordt. Sill Paridaans en Twan Krekels zetten zich in om op duurzame en circulaire wijze de wereld een stukje mooier te maken door vakmanschap te combineren met een groot maatschappelijk hart. Zij zetten zich in voor hoofdzakelijk jonge mensen die moeite hebben om aan te haken bij de huidige arbeidsmarkt. Zij bieden werk- en ervaringsplekken en leren hen alle facetten van het timmerbedrijf. Deze jongeren komen bijv bij hun binnen via Kempenpluis, Praktijkschool Bladel, Pius X en momenteel zijn er gesprekken gaande met het Summa college in Veldhoven. Zij leren deze kansarme jongeren niet alleen een vak maar steken ook veel tijd in het bijschaven van sociale vaardigheden en omgangsvormen.
Sill en Twan, respectievelijk uitvoerder bij een bouwbedrijf en compagnon in een bedrijf in de verpakkingsindustrie hebben hun baan opgegeven omdat zij er niet voldoende voldoening meer in konden vinden. Geheel onbaatzuchtig startte zij DeMaackers BV in Bladel .Geld verdienen is niet hun hoofddoel maar een middel om hun missie te bereiken. Nieuwe Nederlanders en jongeren die moeilijk aan werk komen het timmervak leren. Een ongelooflijk grote stap waardoor het geld hun niet bepaald op de rug groeit maar daarentegen
een enorme voldoening door hun resultaatgerichte aanpak en grote maatschappelijke betrokkenheid. “Wij willen ons werkende leven zinvoller invullen, met mensen werken en iets goed doen voor de maatschappij” aldus deze twee Sociale Bazen!
Website:

 

Aanmelder:       Hanneke Stravens
Organisatie:      Stichting Jeugdvakantiewerk Steensel
Project:               Werkervaringsplekken en vakmanschap
Door het jaar heen organiseert de stichting diverse activiteiten:
-Organiseren van een knutselmiddag (winter-voorjaar)
-Organiseren van de wandel 3 daagse (voorjaar)
-Organiseren van de jeugd vakantie week (zomer)
-Organiseren halloweentocht (najaar)
Alles voor de basisschool kinderen van Steensel
Het is een stichting die alles over heeft voor het kind. Leuke activiteiten, actief, creatief. Met de Zilveren Rank kunnen activiteiten dan uitgebreid worden. Er kunnen tijdens de jeugdvakantie week attributen gehuurd worden. Er kunnen mensen ingehuurd worden bij activiteiten. En er kunnen materialen aangeschaft worden, die we jaarlijks kunnen gebruiken.
Website:

 

Aanmelder:       Tom Lavrijsen
Organisatie:      Pius X College Bladel
Project:               Scoolsport
Het Pius X-College probeert al een aantal jaren aan de weg te timmeren om leerlingen na school enthousiast te maken voor extra bewegen. Dit doen ze onder de naam Scoolsport. Al enkele jaren blijkt dat leerlingen na 16:10 of op vrijdag middag hier niet echt meer voor te porren zijn. Ze hebben het allemaal best wel druk en ook genoeg aan hun eigen ding. Toen de Corona tijd kwam merkte we toch dat er best wat leerlingen waren die graag wilden sporten en het was dus een gemis dat dit toen niet kon. We zijn toen namens Scoolsport beweegactiviteiten gaan aanbieden op het veld. In de eerste weken was hier best wel wat animo voor, het mooie was dat de leerlingen elkaar ontmoette. Van PRO leerlingen tot TTO leerlingen en alles ertussen in, sport verbind en dat was prachtig om te zien. Eindelijk zijn we zo ver gekomen dat we komend schooljaar met een pilot op 1-2 GT kunnen gaan starten. De leerlingen worden op donderdagmiddag na 14:10 ”vrij geroosterd” waardoor er genoeg ruimte en tijd ontstaat voor een donderdag DOE middag. Dit jaar starten we hier voor het eerst mee en we proberen om de vakken Muziek en BV hier ook bij te betrekken zodat er voor iedere leerling wat wils is. Natuurlijk hopen we dat door dit goed neer te zetten dit uiteindelijk school breed wordt overgenomen. En dat op deze manier het niet uitmaakt op welke niveau jij zit, maar dat er op de donderdag DOE middag ruimte is om elkaar te ontmoetten ongeacht van welke niveau je komt.

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat leerlingen kunnen doen wat ze graag willen doen. Hun interesses en kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen en eigen keuzes kunnen maken zo ook binnen het onderwijs. Daarbij merken we ook dat steeds meer jongeren, lees pubers, niet meer graag ergens aan vast willen zitten. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging, op deze manier kunnen ze dus toch sporten, maar is dit niet verplicht voor een heel jaar. Daarbij kan het natuurlijk ook zijn dat er niet altijd geld is om één of meerdere sporten uit te oefenen en dan ook nog eens op muziek of/en tekenles te gaan. Nou bij de donderdag DOE middag zou dit dus allemaal moeten kunnen en het is nog gratis ook! Daarbij is de drempel erg laag voor leerlingen omdat ze de docenten kennen. We hebben een aantal jaar toegewerkt naar dit moment namelijk: tot uitvoering kunnen komen. Hier is erg hard voor gewerkt en dit is echt tot stand gekomen met vallen en opstaan. Tot slot is het zo dat wij geen eigen bijdrage aan ouders/verzorgen mogen vragen en dat er binnen de school geen budget hiervoor beschikbaar is, vandaar dat we ons project aandragen.
Website:

 

Aanmelder:       Tom van Kuijk
Organisatie:      BC Bladel
Project:               Opknappen basketbalveld Hofplein Bladel
BC Bladel is een basketbal vereniging die aankomend jaar haar 50-jarig jubileum zal vieren. Als vereniging is dit iets waar wij ontzettend trots op zijn. De afgelopen 50 jaar heeft BC Bladel vooral bekend gestaan als een warme vereniging waar een plek is voor iedereen. Jongen of meisje, jeugd of senior, topniveau of recreatief iedereen is welkom bij BC Bladel. Zelfs kinderen waarvan ouders in een financiële moeilijke situatie zitten mogen (i.s.m. Stichting leergeld) kosteloos bij BC Bladel sporten. Helaas is het zo dat Basketbal vooral binnen kan worden beoefend. Gelukkig is er wel één volwaardig basketbalveld in de gemeente, gelokaliseerd op het Hofplein naast Kind centrum Florent. Het veld heeft echter zijn beste tijd gehad en mist in onze ogen de charme en kwaliteit om een toplocatie te zijn voor de jeugd van Bladel en omstreken.
Toen de Covid-19 pandemie een lockdown teweegbracht, waren wij allemaal erg geschokt samen met eenieder rondom ons. Echter vanaf het moment dat buitensporten weer tot de mogelijkheden behoorde, hebben we meteen gehandeld door buitentrainingen op te zetten voor alle jeugd van de gemeente Bladel. Juist op dat moment kwamen wij erachter dat openbare buitentrainingen juist zeer toegankelijk zijn voor kinderen die wel willen sporten maar het eigenlijk niet durven. Voor veel kinderen blijkt het een fysieke drempel om voor de eerste keer een sporthal binnen te moeten en met een onbekende groep mee te trainen. De afgelopen 2 maanden hebben we nog nooit zoveel kinderen aan het sporten gekregen als tijdens onze buitentrainingen. Dit heeft ons als vereniging doen besluiten dat wij hier een structurele maatschappelijke bijdrage in willen leveren zodat alle kinderen die willen, de mogelijkheid hebben om lekker te sporten.

Zoals u kunt lezen hebben twee factoren ertoe geleid dat we nu een project willen realiseren.
1. Jubileumjaar BC Bladel: Als verenging willen wij iets terug doen richting de kinderen en de jeugd van de Kempen
2. Covid-19 buitentrainingen: Als verenging hebben wij gemerkt dat we met buitentrainingen de drempel om te sporten wegnemen bij veel kinderen waardoor meer kinderen lekker actief bezig zijn.
Het idee is om in samenwerking met Kindcentrum-Florent en Onderwijsstichting Kempenkind het Hofplein(Basketbalveldje) op te knappen. Nieuwe ondergrond, nieuwe baskets, nieuwe belijning, logo’s in de middencirkel van alle betrokken partijen etc. Doel is om het veld aantrekkelijker en multifunctioneler te maken zodat er meer kinderen gebruik van kunnen maken. Financiële steun vanuit Stichting Kiemkracht in de vorm van de Zilveren Rank, zou ervoor zorgen dat dit project echt naar het volgende niveau kan worden getild. We zitten nog in de verkennende fase, echter hebben de eerste gesprekken met Kindcentrum-Florent en Kempenkind al plaatsgevonden. Wij hopen dan ook dat we uiteindelijk met elkaar een mooi openbaar opgeknapt sportveld kunnen realiseren wat voor iedereen toegankelijk is 365 dagen per jaar.
Website: www.bcbladel.nl

 

Aanmelder:       Gerard Smetsers
Organisatie:      Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert
Project:               Muziekproject basisschool
Muziekproject: basisschoolkinderen de gelegenheid geven om hun muzikale talenten te laten ontdekken en een instrument te leren bespelen èn te laten ervaren hoe leuk het is samen muziek te maken. Zowel tijdens schooltijd als naschools.
Basisschool Het Palet heeft de afgelopen drie jaar de subsidie van Meer Muziek In De Klas ingezet om in een samenwerking met Muziekvereniging Kunst Adelt en Muziekschool Art4U om kinderen de gelegenheid te geven een instrument te kiezen een daar les in te krijgen uitmondend in een groot concert in Den Tref. Daarna mogen de kinderen verder gaan o.l.v. de docenten van Kunst Adelt. De afgelopen drie jaar gingen gemiddeld 11 kinderen per jaar door. Voor een kleine contributie (€10,- per maand) krijgen zij les en mogen zij het instrument in bruikleen houden.
Na drie jaar zit er al een aardig orkest bij elkaar. De kinderen doen mee aan de wedstrijd Lang Leve de muziek. Ze nemen het op tegen 9 andere Brabantse basisscholen. Vandaag (30 juni 2020) kwam de enthousiaste feed back van de jury . De uitslag komt 2 juli. Spannend!
Kunst Adelt heeft hinder van haar succes. Doordat er steeds zoveel kinderen doorgaan met een muziekinstrument droogt de vijver met instrumenten op. De prijs van Kiemkracht zou een eenmalige investering mogelijk maken, waardoor de volgende lichting kinderen uit Hapert verder kan gaan.
Kunst Adelt gaat ondertussen het project ook uitventen naar Hoogeloon (bs De Vest) en Bladel bs Franciscus). Kunst Adelt investeert nadrukkelijk in de jeugd, ook buiten de eigen dorpsgrenzen en met succes.
Website: www.kunst-adelt.nl

 

Aanmelder:       Daan Lauwers
Organisatie:      VC Pegasus Reusel
Project:               Kinderen t/m 18 jaar meer laten sporten en bewegen
Afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in de jeugd van Volleybalvereniging VC Pegasus Reusel. Onze jeugd bestaat grofweg uit 3 groepen: d e Speeltuin (4/5 jaar), de Mini’s (6 t/m 12 jaar) en de jeugd (12 t /m 18 jaar). Graag zouden we de steun van Stichting Kiemkracht willen gebruiken om meer te kunnen investeren in deze 3 groepen en kinderen binnen gemeente Reusel-de Mierden meer laten sporten. Allereerst de volleybalspeeltuin. Met de steun van Stichting Kiemkracht kunnen we investeren in verschillende middelen zoals materialen, maar ook trainers en/of ondersteuning, die de volleybalspeeltuin nog aantrekkelijker kunnen maken. Verder zouden we de steun van Stichting Kiemkracht ook goed kunnen gebruiken voor onze Mini ’s. In deze groep hebben we de afgelopen jaren een goede groei door gemaakt en willen we de groep nog verder laten groeien, wat mogelijk is met de steun van jullie. We kunnen dan investeren in materialen en extra trainers, maar ook in leuke dingen voor de kinderen, zoals een minikamp of extra competitie wedstrijden. Tot slot zou een deel van de steun van Stichting Kiemkracht terecht komen bij onze jeugd. Voor de jeugd zijn we bezig met een trainersmodel op te zetten, waarvoor we door middel van jullie steun een professional om hulp kunnen vragen om het model af te ronden en toe te passen.
Kortom met de steun van Stichting Kiemkracht kunnen wij al onze jeugdleden veel nieuwe dingen, materialen, minikamp en een trainersmodel bieden. Dit bevordert het sport-/spelplezier en het maatschappelijke (club)gevoel.
Website: vcpegasus.nl

 

Aanmelder:       Ellen Borrenbergs
Organisatie:      KPJ Bergeijk
Project:               Zeskamp
KPJ Bergeijk organiseert jaarlijks een Zeskamp voor de jeugd en volwassenen uit voornamelijk gemeente Bergeijk. Na 43 edities is onze Zeskamp een begrip in de omgeving. Gedurende de zaterdag (jeugd van 10 tot 16) en zondag (16+) nemen zo’n 750 deelnemers deel aan de Zeskamp. Zoals bekend is het dit jaar niet mogelijk om de Zeskamp deze zomer te organiseren. Door middel van de Zeskamp zorgen we ieder jaar voor een budget om de KPJ draaiende te houden. Denk hierbij aan vaste lasten, het organiseren van activiteiten gedurende het jaar voor onze 130 leden en het jaarlijks bouwen van een carnavalswagen.

Ook wordt een deel van de opbrengsten apart gezet om ieder jaar nieuwe proeven te kunnen realiseren. Ieder jaar worden in totaal 29 proeven opgebouwd, dit varieert van een modderbad tot een metershoge glijbaan. Door ieder jaar zo’n vijf proeven te vernieuwen en/ of te verbeteren blijft de Zeskamp ieder jaar aantrekkelijk voor de deelnemers. Waardoor veel deelnemers jaarlijks graag terugkomen om weer deel te nemen aan de Zeskamp. Naast dat nieuwe proeven leuk zijn voor de deelnemers is het ook ontzettend belangrijk voor onze eigen leden. Het realiseren van nieuwe proeven is erg leerzaam en motiverend. Dit begint bij een vaag idee, vervolgens wordt een ontwerp gemaakt, hierbij wordt o.a. nagedacht over het eerlijk kunnen jureren van de proeven en natuurlijk het veiligheidsaspect. Vervolgens wordt nagedacht over hoe bepaalde stellages of onderdelen gemaakt kunnen worden. Vragen die daarbij centraal staan: ‘’Welke materialen kunnen het best gebruikt worden?’’ en “Waar kunnen we dit materiaal vandaan halen?’’. Als alles bekend is gaan we in groepen deze proeven daadwerkelijk maken. Waarbij bijv. een scholier van 12 samenwerkt met iemand van 25 jaar die al jaren in de bouwsector werkt. Bij het maken van de proeven is er voor ieder wat wils. Degene die graag met een hamer in de weer zijn, willen leren hoe ze een steiger opbouwen of willen leren lassen krijgen daartoe de kans. Maar ook voor degene die liever schilderen en proeven netjes afwerken is ook genoeg te doen. Mooi om te zien hoe veel van onze leden ruim anderhalve week alles op alles zetten om ieder jaar honderden mensen een geweldig weekend te bezorgen.

Doordat het dit jaar niet mogelijk is om de Zeskamp te organiseren is het moeilijk om budget apart te leggen voor het realiseren van nieuwe- en verbeteren van bestaande proeven, omdat de vaste lasten van de vereniging gewoon doorlopen.
Website: www.kpjbergeijk.nl